Wczytywanie przedmiarów zapisanych w formacie PDF

W BzG 1/2011 opublikowaliśmy artykuł p. Emila Łuszczyka "Wczytywanie przedmiarów zapisanych w formacie PDF". Poniższa prezentacja jest animowaną ilustracją i uzupełnieniem tego artykułu. W stosunku do wersji poprzedniej w module importera pojawiło się kilka zmian:

  • dodano odczyt z przedmiarów PDF generowanych przy pomocy programów Seko i Winbud,
  • usprawniono mechanizm rozpoznawania wierszy i kolumn w wydruku przedmiaru,
  • ulepszono rozpoznawanie i import obliczeń pomocniczych oraz poprawiono wczytywanie złożonych wierszy obmiarowych,
  • wprowadzono możliwość wczytywania plików zaszyfrowanych.