Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

INTERCENBUD druga co do popularności baza cenowa - wyniki ankiety poświęconej serwisowi Intercenbud

W połowie stycznia 2003 roku rozesłaliśmy ankiety o serwisie Intercenbud do wszystkich użytkowników serwisu zarejestrowanych na stronie www.intercenbud.com.pl.
Z otrzymanych od naszych respondentów informacji wynika, że Intercenbud jest drugą co do popularności bazą cenową wśród kosztorysantów.
Bardzo dziękujemy za nadesłane do nas ankiety. Państwa opinie i uwagi zostaną wykorzystane i pozwolą nam doskonalić Internetową Bazę Cen Materiałów Budowlanych Intercenbud oraz dopasować ją do Państwa potrzeb. Wśród respondentów ankiety rozlosowaliśmy 3 abonamenty INTERCENBUD 2003 na CD o wartości 549,00 zł PLN każdy. Lista nagrodzonych znajduje się na stronie www.intercenbud.com.pl.

Wyniki ankiety oceniającej serwis Intercenbud przez użytkowników

1. Popularność baz cenowych różnych wydawców przy tworzeniu kosztorysu

Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych, korzystają oni z dwóch lub więcej baz cenowych. Spośród najpopularniejszych na rynku baz cenowych Intercenbud uplasował się na drugim miejscu. Intercenbudu używa aż 62% osób związanych z procesem kosztorysowania. Na popularność bazy Intercenbud z pewnością wpłynął bezpłatny dostęp, aktualność danych, ilość elementów w bazie, możliwość wyszukiwania materiałów według zadanych kryteriów i bezpośredniego wstawiania cen do kosztorysu sporządzonego w programie Norma lub Strix.

 

alt

 

Nowoczesność Intercenbudu została już doceniona w kwietniu 2002 roku kiedy to Baza Cen Materiałów Budowlanych Intercenbud otrzymała medal za najlepszy produkt w konkursie organizowanym przez Międzynarodowe Targi Katowickie TARGBUD 2002.

2. Profil działalności firm kosztorysujących z Intercenbudu

Osobami najczęściej odwiedzającymi stronę www.intercenbud.com.pl są kosztorysanci (67%) i wykonawcy (52%). Dzięki serwisowi mają oni dostęp do aktualnej oferty handlowej konkretnych dostawców, mogą wyszukać dostawców, którzy znajdują się w najbliższym rejonie inwestycji, wysłać automatycznie e-mailem zapytania ofertowe i szybko porównać oferty. Wśród użytkowników Intercenbudu pośród 13% zarejestrowanych kategorii „inni” znajdują się, inspektorzy budowlani oraz osoby weryfikujące kosztorysy. Podobnie jak inwestorzy stanowiący 10% korzystających z serwisu mogą oni sprawdzić czy ceny przedstawione w kosztorysie są rzeczywiście cenami rynkowymi oraz sami znaleźć dostawcę i zamówić materiał na plac budowy.

 

alt

3. Ocena przydatności serwisu Intercenbud w procesie kosztorysowania

Zdecydowana większość użytkowników serwisu (69%) ocenia go dobrze lub bardzo dobrze.
Kiedy blisko dwa lata temu zaczynaliśmy realizować koncepcję bazy Intercenbud, mieliśmy głównie na uwadze serwis, który posiada zawsze aktualną informację o cenach elementów budowlanych konkretnych dostawców i możliwość szybkiej weryfikacji ofert. Niewątpliwie był to w tym czasie nowatorski pomysł na rynku Baz Cenowych. Punktem wyjścia do tego przedsięwzięcia był dla nas fakt, iż wiarygodność cen, wprowadzanych automatycznie do pozycji kosztorysu ma zasadnicze znaczenie dla jakości sporządzonej na ich podstawie oferty. Ważną rzeczą jest niewątpliwie skrócenie procesu od kosztorysu do zakupu, możliwość uzyskania informacji o materiale, o oferencie, zasadach zakupu, możliwości uzyskania opustów, warunkach dostawy itd.

 

alt

4. Częstość wykorzystywania Intercenbudu w tworzonych kosztorysach

Wykres obrazuje podaną już w punkcie 1 uwagę, że większość kosztorysantów korzysta z dwóch lub więcej baz cenowych. Intercenbud stanowi często źródło dla wyszukania konkretnej oferty, znalezienia dostawcy w pobliżu budowy, zweryfikowania cen w kosztorysie.
Baza Intercenbud jest bazą cen producentów i dostawców materiałów budowlanych, zatem zgodnie z § 2.4.2). Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz. U. Nr 26, poz. 239), baza Intercenbud może być wykorzystywana również w kosztorysowaniu inwestorskim pod zamówienia publiczne.

 

alt

5. Programy kosztorysowe używane w firmach

Do ankiety o serwisie Intercenbud załączyliśmy pytanie dotyczące programu kosztorysowego, który respondenci używają w swojej pracy. Na pierwszym miejscu uplasowała się Norma (56%) za nią Strix (16%). Możliwe, że w przyszłości pozostałe programy kosztorysowe zwiększą swój udział kiedy ich producenci dodadzą możliwość bezpośredniego wczytywania cen wyszukanych w Intercenbudzie.

 

alt

Podsumowanie

Na koniec marca 2003 w bazie Intercenbud zawiera oferty 250 producentów i dostawców prezentując ich oferty handlowe, na które składa się ponad 70 tys. elementów budowlanych. W systemie zarejestrowanych jest blisko 10 tys. użytkowników, którzy dzieląc się z nami swoimi doświadczeniami wpływają na kształt Serwisu Intercenbud.
Bardzo cenimy sobie wszystkie Państwa uwagi. Dziękujemy za aktywny udział we współtworzeniu serwisu, jednocześnie mając nadzieję, że nadal będziecie się Państwo dzielić z nami swoimi spostrzeżeniami i opiniami.