Stawki robocizny i wskaźniki narzutów

        

 

Korzystając z uprzejmości serwisu INTERCENBUD w każdym numerze BzG w 2012 roku zamieszczamy w dziale „Informacje kosztowo-cenowe” ogólnopolskie i regionalne stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów (Kp, Z, Kz).

Przypominamy, że w wyniku prowadzonych do dwóch lat badań, w INTERCENBUDzie (www.intercenbud.pl) od III kw. 2011 r. publikowane są wyłącznie prognozowane ogólnopolskie i regionalne stawki robocizny kosztorysowej wynikające z danych GUS. Odbiegają one od powszechnie stosowanych w kosztorysach „wirtualnych stawek przetargowych”, które nie uwzględniają wszystkich kosztów ponoszonych przez pracodawcę, co w rezultacie często skutkuje poszukiwaniem przez Wykonawcę „oszczędności” na jakości robót/materiałów lub specyfikowaniem robót dodatkowych.