Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Artykuł wstępny - BzG 3/2012

Szanowni Państwo!

Rok 2012 to przede wszystkim wielkie imprezy sportowe. Dopiero co zakończyło się EURO 2012, aktualnie trwają zmagania lekkoatletów w Londynie, a niektórzy twierdzą, że przed nami jeszcze jedno ważne wydarzenie - "Koniec Świata 2012". Miejmy nadzieję, że ta ostatnia impreza zostanie odwołana, bo tak duża dawka wrażeń może okazać się śmiertelna.

 

Tymczasem rzeczywistość po EURO jest delikatnie mówiąc niewesoła. Nie ma praktycznie dnia bez doniesień o problemach w budowlance. Czy czeka nas fala upadłości i bankructw? Zapobiec temu ma uchwalona przez Sejm 28 czerwca ustawa o płatnościach dla podwykonawców autostrad. Senat w dniu 6 lipca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek i... cisza, dokument czeka na podpis. Cóż, na razie polecamy więc lekturę stenogramu z obrad Senatu, który zamieściliśmy w Aktualnościach. Zamieściliśmy tam również opracowany przez UZP projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczący podwykonawstwa (a głównie rozliczeń z podwykonawcami).

 

A skoro już przy prawie jesteśmy, to proponuję zwrócić uwagę na rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. poz.365, z dnia 04.04.2012).

 

W artykule "Art. 6471 kc w praktyce umów o roboty budowlane" p. Grzegorz Bednarczyk zwraca uwagę na sposoby zabezpieczenia się inwestora (w umowie z wykonawcą) przed pojawieniem się roszczeń podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia.

Pan Dariusz Piasta odniósł się do projektu nowej dyrektywy wprowadzającej uproszczenie zamówień publicznych.

O ciężkim losie wykonawców, którzy nie ujmują wszystkich kosztów w składanych ofertach traktuje artykuł p. Tomasza Pytkowskiego - "Cena ofertowa, a kosztorys ofertowy", a p. Heliodor Jerzy Orłowski zwraca uwagę na "Przyczyny różnicy cen w kosztorysach ofertowych na roboty budowlane".

Wszystko wydaje się takie proste, obliczenia wykonujemy korzystając z cen bieżących, ale jak pokazuje praktyka, musimy przyjąć założenie o ich wzroście w czasie, gdy przystąpimy do wykonywania danych robót - to część "ryzyka wykonawcy". Stąd tak ważna jest kwestia indeksacji cen. Jak ta sprawa jest rozwiązana w różnych krajach opisuje p. Jerzy Kubiszewski w drugiej części artykułu "Szacowanie kosztów budowy i indeksacja cen".

 

Żeby Państwa zupełnie nie przytłoczyć trudnymi tematami proponuję coś "lżejszego" - "Szklane domy" p. Jarosława Malińskiego, encyklopedię nowoczesnego szkła w wydaniu "kieszonkowym".

 

Z dość dużym wyprzedzeniem, ale to ze względu na taki a nie inny cykl wydawniczy, zapraszam Państwa na XVII Konferencję Częstochowską, która odbędzie się w dniach 8 - 9 listopada 2012 r. Jej tematem będą "Ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót budowlanych”.

 

A na koniec news, który powinien być umieszczony na pierwszym miejscu - "BzG 1/2013" będzie wydaniem jubileuszowym. Nasz kwartalnik obchodzić będzie 10-lecie istnienia. Co dociekliwsi czytelnicy mogą mi wypomnieć, że kilka lat temu (dokładniej w 2008 r.) obchodziliśmy już jedno 10-lecie. To prawda, bo nasz zespół pracuje od 1998 r. tyle, że wtedy nasz kwartalnik był "zwykłym abonamentem". Natomiast od numeru 1/2003 mamy już do czynienia z "Buduj z Głową". Trochę to skomplikowane, ale z drugiej strony fajnie jest się nie starzeć i mieć ciągle dziesięć lat. Prawda?

 

 

Życzę miłej lektury
Jarosław Deja