Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 3/2012

Kącik Kosztorysanta

 1. Kosztorysowanie robót budowlanych w nowych technologiach (część VIII) – Maciej Rokiel
  Posadzki przemysłowe antypoślizgowe i antyelektrostatyczne.
   

 2. Kolejne kroki w Normie (część V) – Kazimierz Stanisław Nowicki
  Import cen do Normy PRO z INTERCENBUD-u on-line.
   

 3. Cena ofertowa, a kosztorys ofertowy – Tomasz Pytkowski
  „(...) Przed złożeniem oferty wykonawca samodzielnie (posiadał kosztorys w wersji elektronicznej) obniżył cenę ofertową o kilkanaście procent. W moim mniemaniu, wykonując taki ruch ... od razu brał pod uwagę niewywiązywanie się należyte z zobowiązań wobec podwykonawców, bądź inne pozaumowne oszczędności. (...)”

 4. Knoty „mundzialowe”, czyli zwycięstwo przegranych – Michał Paradowski
  Nowe stadiony a „kryterium najniższej ceny”.
   

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie III kwartału 2012 r.
   

 2. Stawki regionalne – INTERCENBUD
  Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na III kw. 2012 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Średniówki energetyczne – Tadeusz Piątek
  Przekazujemy Państwu kolejne średniówki energetyczne w podziale na trzy grupy województw w poziomie cen III kwartału 2012 r.
   

Zamówienia publiczne

 1. Projekt nowej dyrektywy o zamówieniach publicznych. Modernizacja i uproszczenie zamówień publicznych – Dariusz Piasta
  „(...) projekt przewiduje, że zamawiający musiałby tłumaczyć się dlaczego nie podzielił danego zamówienia wartego co najmniej 500.000 euro na mniejsze części, umożliwiając w ten sposób udział MSP. (...)”
   

 2. Przyczyny różnicy cen w kosztorysach ofertowych na roboty budowlane (część I) – Heliodor Jerzy Orłowski
  Co powoduje, że ceny zawarte w kosztorysach ofertowych złożonych w konkretnym przetargu różnią się w znacznym stopniu. W pierwszej części – sposób i kryteria oceny ofert.
   

 3. Art. 6471 kc w praktyce umów o roboty budowlane – Grzegorz Bednarczyk
  Celem tekstu jest zwrócenie uwagi na sposoby zabezpieczenia się inwestora (w umowie z wykonawcą) przed pojawieniem się roszczeń podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia.
   

 4. Wpływ nowego systemu rozliczeń Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na standardy kosztorysowania i rozliczania (część II) – Zbigniew Popek
  Zalecenia do sporządzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIiŚ.
   

 5. Zamówienia publiczne na Słowacji – Dariusz Piasta
  „(...) Czynności związane z udzielaniem zamówień mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowane osoby wpisane na specjalną listę prowadzoną przez Urząd (...)”
   

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Problemy suburbanizacji – Zofia Bolkowska
  Artykuł zwraca uwagę na oddziaływanie obszarów miejskich na budownictwo w gminach sąsiadujących.
   

 2. Szacowanie kosztów budowy i indeksacja cen (część II) – Jerzy Kubiszewski
  W drugiej części artykułu omówienie przebiegu procesu indeksacji cen w budownictwie w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji oraz Rosji.
   

 3. Nie bójmy się rewitalizacji obiektów zabytkowych – Jerzy Bolkowski
  „(...) Właściciel rewitalizowanej nieruchomości finansuje prowadzenie robót z własnych środków, ale może ubiegać się o dofinansowanie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa. (...)”
   

Budujemy, budujemy...

 1. Kara, kara i Kara Mustafa i do tego wszystkie umowne – Przemysław Róziewicz
  Kary umowne i jak się przed nimi zabezpieczyć.
   

 2. Szklane domy – Jarosław Maliński
  „Kieszonkowe wydanie” encyklopedii nowoczesnego szkła.
   

 3. Postępowanie z budynkami po podtopieniach i powodziach – Maciej Rokiel
  Omówienie metod osuszania budynków popowodziowych.
   

Programy

 1. Kategoryzowanie pozycji w Normie PRO - Emil Łuszczyk
   

 2. Film instruktażowy: Norma EXPERT: zmiany dostawców dla wszystkich lub wybranych materiałów – Katarzyna Bogucka
   

 3. Film instruktażowy: Norma EXPERT: uwzględnianie rabatów w cenach materiałów – Katarzyna Bogucka
   

 4. Film instruktażowy: Norma PRO: zmiany dostawców dla wszystkich lub wybranych materiałów – Katarzyna Bogucka
   

 5. Film instruktażowy: Norma PRO: uwzględnianie rabatów w cenach materiałów – Katarzyna Bogucka