Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Stawka - program w prezencie

W bieżącym wydaniu Buduj z Głową rozpoczynamy akcję "Program w prezencie". Przypominamy, że w ramach tej akcji będziemy zamieszczać różne programy (wersje specjalne przeznaczone wyłącznie dla naszych abonentów), które jak mniemamy, będą pomocne w Państwa codziennej pracy. W tym numerze zamieściliśmy Stawkę, kalkulator pozwalający wyliczyć kosztorysową stawkę roboczogodziny. Opis programu zamieszczamy poniżej.

 

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej akcji. W kolejnych wydaniach pojawią się następne programy, bardziej lub mniej rozbudowane, ale wszystkie użyteczne i co najważniejsze...  otrzymacie je Państwo w prezencie.

Przejdźmy teraz do opisu programu Stawka. Zaczynamy od zainstalowania programu na naszym komputerze.

Po uruchomieniu (instalator tworzy skrót do programu na pulpicie) zobaczymy okno główne, w którym znajdować się będzie przykładowy szablon obliczeń o nazwie "Wzorzec.kal". Możemy poeksperymentować z programem, zmieniając wartości wyświetlane w komórkach o kolorze niebieskim. Wyliczoną stawkę zobaczymy po wybraniu zakładki "Zestawienie".

Więcej szczegółów - przykładowe wyliczenie stawki robocizny.

W poniższych wyliczeniach kwoty są jedynie przykładowe i prosimy ich wysokości nie porównywać z żadnymi przepisami, w tym w szczególności z wysokością płacy minimalnej.

Przy wyliczaniu stawki robocizny musimy zdecydować najpierw z jakiego okresu dane weźmiemy do obliczeń. Możemy wziąć pod uwagę dane z poprzedniego miesiąca, kwartału czy roku. Załóżmy, że dla większej dokładności użyjemy danych zebranych za ostatni kwartał.

Na początek, określamy efektywny czas pracy. Do jego wyliczenia potrzebne będą dane przedstawione poniżej (liczby przykładowe):

 

 

Nazwa składnika

Liczba godzin [godz.]

Nominalny czas pracy (iloczyn dni roboczych przez liczbę godzin przypadających na dany dzień)

201825

Czas nie przepracowany, np. urlopy, choroby i inne płatne nieobecności

-32821

Godziny nadliczbowe

3462

 

Nazwa składnika

Liczba godzin [godz.]

Nominalny czas pracy (iloczyn dni roboczych przez liczbę godzin przypadających na dany dzień)

201825

Czas nie przepracowany, np. urlopy, choroby i inne płatne nieobecności

-32821

Godziny nadliczbowe

3462

 

Nazwa składnika

Liczba godzin [godz.]

Nominalny czas pracy (iloczyn dni roboczych przez liczbę godzin przypadających na dany dzień)

201825

Czas nie przepracowany, np. urlopy, choroby i inne płatne nieobecności

-32821

Godziny nadliczbowe

3462

 

Nazwa składnika

Liczba godzin [godz.]

Nominalny czas pracy (iloczyn dni roboczych przez liczbę godzin przypadających na dany dzień)

201825

Czas nie przepracowany, np. urlopy, choroby i inne płatne nieobecności

-32821

Godziny nadliczbowe

3462

 

Teraz wynagrodzenia robotników:

Do obliczeń bierzemy wynagrodzenia za cały okres (u nas kwartał) i dzielimy przez efektywny czas pracy, by wyliczyć wynagrodzenie przypadające na jedną godzinę pracy. Przykładowe dane mogą wyglądać następująco:

 

 

Nazwa składnika

Wypłaty za kwartał
[zł]

Po przeliczeniu na godzinę
[zł]

Płace zasadnicze

637500,00

3,70

Premie regulaminowe

52328,00

0,30

Dodatki stażowe

18250,00

0,11

Dodatki za kierowanie brygadą

3492,00

0,02

 

Nazwa składnika

Wypłaty za kwartał
[zł]

Po przeliczeniu na godzinę
[zł]

Płace zasadnicze

637500,00

3,70

Premie regulaminowe

52328,00

0,30

Dodatki stażowe

18250,00

0,11

Dodatki za kierowanie brygadą

3492,00

0,02

 

Nazwa składnika

Wypłaty za kwartał
[zł]

Po przeliczeniu na godzinę
[zł]

Płace zasadnicze

637500,00

3,70

Premie regulaminowe

52328,00

0,30

Dodatki stażowe

18250,00

0,11

Dodatki za kierowanie brygadą

3492,00

0,02

 

Nazwa składnika

Wypłaty za kwartał
[zł]

Po przeliczeniu na godzinę
[zł]

Płace zasadnicze

637500,00

3,70

Premie regulaminowe

52328,00

0,30

Dodatki stażowe

18250,00

0,11

Dodatki za kierowanie brygadą

3492,00

0,02

 

Nazwa składnika

Wypłaty za kwartał
[zł]

Po przeliczeniu na godzinę
[zł]

Płace zasadnicze

637500,00

3,70

Premie regulaminowe

52328,00

0,30

Dodatki stażowe

18250,00

0,11

Dodatki za kierowanie brygadą

3492,00

0,02

 

Nazwa składnika

Wypłaty za kwartał
[zł]

Po przeliczeniu na godzinę
[zł]

Płace zasadnicze

637500,00

3,70

Premie regulaminowe

52328,00

0,30

Dodatki stażowe

18250,00

0,11

Dodatki za kierowanie brygadą

3492,00

0,02

 

Nazwa składnika

Wypłaty za kwartał
[zł]

Po przeliczeniu na godzinę
[zł]

Płace zasadnicze

637500,00

3,70

Premie regulaminowe

52328,00

0,30

Dodatki stażowe

18250,00

0,11

Dodatki za kierowanie brygadą

3492,00

0,02

 

Nazwa składnika

Wypłaty za kwartał
[zł]

Po przeliczeniu na godzinę
[zł]

Płace zasadnicze

637500,00

3,70

Premie regulaminowe

52328,00

0,30

Dodatki stażowe

18250,00

0,11

Dodatki za kierowanie brygadą

3492,00

0,02

 

Nazwa składnika

Wypłaty za kwartał
[zł]

Po przeliczeniu na godzinę
[zł]

Płace zasadnicze

637500,00

3,70

Premie regulaminowe

52328,00

0,30

Dodatki stażowe

18250,00

0,11

Dodatki za kierowanie brygadą

3492,00

0,02

 

Kolejny krok, to wyliczenie płac uzupełniających, dla których relacje procentowe możemy określić na podstawie poprzedniego kwartału lub lepiej roku, a to ze względu na to, że te składniki rozkładają się nierównomiernie w poszczególnych miesiącach. Im dłuższy okres weźmiemy pod uwagę, tym lepsze, bardziej prawdopodobne dane otrzymamy. Obliczenia wykonujemy wg wzoru:

 

Wartość = Relacja procentowa * Wynagrodzenie za godz. /100

 

W naszym przypadku wyliczone wcześniej wynagrodzenie za godzinę wynosi: 4,13 zł.

 

Nazwa składnika

Relacja
procentowa
w stosunku do
wynagrodzenia
za godz.
[%]

Wartość
[zł]

Urlopy i płatne nieobecności

7,24

0,30

Zasiłki chorobowe nie refundowane przez ZUS

2,75

0,11

Inne płace uzupełniające

2,10

0,09

Razem:

12,09

0,50

 

Na koniec wyliczamy wysokość obciążeń. W tym wypadku posługujemy się wzorem obliczeń:

 

Wartość = Relacja procentowa * (Wynagrodzenie za godz. + Płace uzupełniające) /100

 

W tym przykładzie Wynagrodzenie za godz. + Płace uzupełniające = 4,13 + 0,50 = 4,63 zł.

 

Nazwa składnika

Relacja
procentowa
[%]

Wartość
[zł]

Składki na ZUS

45,00

2,08

Odpisy na fundusz pracy

3,00

0,14

Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

1,00

0,05

Razem:

49,00

2,27

 

Sumując odpowiednie wartości z powyższych tabel otrzymujemy wartość stawki robocizny w wysokości: 4,13 + 0,50 + 2,27 = 6,90 zł.

Tworzenie własnego szablonu obliczeń.

Po uruchomieniu programu, jeśli tabele nie są puste, klikamy przycisk 'Nowy szablon obliczeń' na pasku narzędzi. Teraz w menu górnym 'Opcje' włączamy opcję 'Edycja odblokowana'. Przyciski dodawania, wstawiania i usuwania składników zostają uaktywnione, możemy przystąpić do tworzenia szablonu.
Szablon stworzymy na podstawie przykładowych danych użytych w poprzednim punkcie.

 1. Ustawiamy się na zakładce 'Czas pracy' i klikamy przycisk 'Dodaj nowy składnik'. Program wstawi pustą linię, w której wpisujemy opis składnika, np.: Nominalny czas pracy. W kolumnie 'Ilość godz.' należy wprowadzić odpowiednią wartość liczbową. Podobnie postępujemy z kolejnymi składnikami w tej tabeli.
 2. W przypadku następnych tabel, tzn. 'Wynagrodzenia', 'Płace uzupeł.' i 'Obciążenia' postępujemy podobnie jak w przypadku tabeli 'Czas pracy', ale na razie wpiszmy do nich nazwy składników i relacje procentowe (kolumna 'Procent').
 3. Po wprowadzeniu danych, zapiszmy szablon na dysku. Klikamy przycisk 'Zapisz szablon', wprowadzamy jego nazwę i akceptujemy przyciskiem 'OK'.
 4. Więcej trudności może sprawić wprowadzanie równań, które musimy wpisać w tabelach: 'Wynagrodzenia', 'Płace uzupeł.' i 'Obciążenia'. Zaczynamy od pierwszej z nich.
 5. Definiujemy zmienne, które wykorzystamy w równaniach.

 

 

Klikamy myszką w wierszu 'Płace zasadnicze', w kolumnie 'Za cały okres', a następnie klikamy na przycisku 'Definiuj zmienną'. W okienku 'Edycja zmiennych' wpisujemy nazwę PlacaZasadOkres i klikamy przycisk 'Zapisz'.
Pozostałe zmienne definiujemy w identyczny sposób. Ich nazwy widać na rysunku powyżej.

 1. Jeśli zdefiniowaliśmy już zmienne, możemy przystąpić do wpisania równań, które pozwolą wyliczyć wynagrodzenia za godzinę. Ustawiamy kursor w pierwszym wierszu, w kolumnie 'Za godzinę' i wpisujemy następujące wyrażenie:

  PlacaZasadOkres / EfektCzasPracy

  po czym naciskamy klawisz 'Enter'. Jeśli nie popełniliśmy błędu, to w komórce pojawi się wyliczona przez program wartość równania. Możemy teraz sprawdzić, że zmiana liczby w kolumnie 'Za cały okres' powoduje automatyczne przeliczenie kolumny 'Za godzinę'.
  W kolejnych komórkach kolumny 'Za godzinę' powinny się znaleźć równania:

  wiersz 2: PremieRegulaminowe / EfektCzasPracy
  wiersz 3: DodatkiStazowe / EfektCzasPracy
  wiersz 4: DodatekZaBrygade / EfektCzasPracy

 2. Teraz zajmiemy się zakładką 'Płace uzupeł.'. Tu już w formie rysunku przedstawiamy, jak należy nazwać zmienne i jakie równania należy wprowadzić do komórek.

 

 

 1. Dane jakie należy wpisać w tabeli 'Obciążenia' są następujące:

 

 

 1. Na koniec jeszcze raz zapisujemy szablon i od tej chwili jest on gotowy do obliczeń.