Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 1/2013

Kącik Kosztorysanta

 1. Dziesięć lat minęło – sprawdźmy, co się zmieniło – Jerzy Dylewski
  „Nadal po kilkudniowym lub wręcz kilkugodzinnym szkoleniu można próbować brać się za robienie kosztorysu. I nie ma żadnych szans, aby przy deregulacyjnych zapędach obecnego rządu, realne było wprowadzenie jakichkolwiek ograniczeń przy dostępie do tego rodzaju działalności zawodowej.”
   

 2. Z życia kosztorysanta, czyli – jak prawidłowo sporządzić kosztorys ofertowy – Tomasz Pytkowski
  „Odpowiedź jest jedna - zgodnie z wytycznymi zamawiającego, pamiętając o tym, że nieprawidłowe jego sporządzenie może stanowić podstawę do odrzucenia oferty oraz że tego dokumentu nie da się uzupełnić po terminie składania ofert.”
   

 3. Korupcjusz? – Michał Paradowski
  Refleksje na temat sposobów obliczania ceny robót, jakie zamieszczają w SIWZ inwestorzy publiczni.
   

 4. Kopiuj – wklej! – Michał Paradowski
  Temat poruszony w artykule „Przeskoczmy Mojżesza” wywołał duże zainteresowanie wśród czytelników. Autor ustosunkował się do wypowiedzi jednego z nich.
   

 

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na I kwartał 2013 – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie I kwartału 2013 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na I kw. 2013 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Budowlany rynek pracy – Zofia Bolkowska
  „Mimo słabych wyników budownictwa w 2012 roku, perspektywiczne „spojrzenie” jest raczej optymistyczne.(...) Należy spodziewać się, że problemy budownictwa (chociaż poważne) nie będą trwały długo.”
   

 

Zamówienia publiczne

 1. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych w prawie unijnym i praktyce państw członkowskich (część II – Rozwiązania obowiązujące w wybranych państwach unijnych) – Dariusz Piasta
  W drugiej części artykułu dot. podwykonawstwa w zamówieniach publicznych przedstawione zostały rozwiązania obowiązujące w wybranych państwach unijnych – Portugalii, Hiszpanii, Francji.
   

 2. Kryterium kosztów eksploatacji w przetargach na roboty budowlane – Grzegorz Bednarczyk
  Temat artykułu wynika z obserwacji, że nawet najniższa cena za wykonanie zamówienia może nie uchronić zamawiającego od ponoszenia niewspółmiernie wysokich kosztów późniejszej eksploatacji.
   

 3. Przyczyny różnicy cen w kosztorysach ofertowych na roboty budowlane (część III) – Heliodor Jerzy Orłowski
  Trzecia część artykułu – dot. notowań cen czynników produkcji w informatorach zewnętrznych oraz zaniżania cen w budownictwie.
   

 4. Wpływ nowego systemu rozliczeń Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na standardy kosztorysowania i rozliczania (część IV i V) – Ewa Wiktorowska
  W czwartej części artykułu – przykład tzw. Przejściowego Świadectwa Płatności (PŚP) dla Kontraktu robót drogowych i kubaturowych, zaś w części piątej – przykład Rozliczenia Miesięcznego Roboty wg Kontraktu.
   

 5. Zamówienia publiczne w Brazylii – Dariusz Piasta
  „Ze względu na zdecentralizowany na kilku poziomach system zamówień publicznych (rząd federalny, stany, gminy) nie da się oszacować łącznej wartości rynku zamówień publicznych; musi on być jednak ogromny (...) ; inwestycje zaplanowane przez jedną tylko państwową spółkę naftową Petrobras w latach 2010-2014 warte są, bagatela, 224 mld dolarów.”
   

 

Budujemy, budujemy...

 1. Czasowe, technologiczne upłynnienie gruntu – Sławomir Gąsiorowski
  Bardzo ciekawy, bogato ilustrowany artykuł omawiający jeden ze składników nowego podejścia do prowadzenia robót instalacyjnych i maksymalnego wykorzystania urobku z wykopów, jakim jest grunt czasowo (technologicznie) upłynniony.
   

 2. Zima, sezon na remanent w rusztowaniach – Przemysław Róziewicz
  Kwestie pracy i eksploatacji rusztowań są zamieszczone aż w czterech aktach prawnych. Autor pokrótce omawia każdy z nich.
   

 3. Ekologicznie = ekonomicznie?  Magazynowanie energii – Jarosław Maliński
  Krótkie omówienie najczęściej spotykanych magazynów energii – elektrowni szczytowo-pompowych, baterii akumulatorów, kompresyjnych zasobników energii, kinetycznych zasobników energii, superkondensatorów, ogniw paliwowych, nadprzewodnikowych magnetycznych zasobników energii.
   

 4. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego – Jerzy Bolkowski
  Aby wnieść nieco optymizmu – Redakcja „Buduj z Głową” proponuje swoim prenumeratorom cykliczną prezentację sytuacji na rynku budowlanym w postaci skróconego przeglądu nowopowstających i kontynuowanych obiektów, a także przygotowanych bądź planowanych inwestycji.
   

 5. Budownictwo w statystykach – INTERCENBUD
  Produkcja budowlana w województwach.
   

 6. Beton – historia niezwykła – Jarosław Maliński
  Pewnie wszyscy wiemy ze szkoły, że słynne drogi rzymskie sprzed 2 tysięcy lat wykonane były z płyt betonowych. Naukowcy przesuwają datę wytwarzania betonu do czasów faraona Cheopsa (2,5 tys. lat p.n.e.).
   

 

Programy

 1. Miara PRO – nowe narzędzie do tworzenia przedmiarów – Emil Łuszczyk
   

 2. Miara PRO – praca z projektem CAD – Emil Łuszczyk
   

 3. Film instruktażowy: Miara PRO – praca z projektem CAD – Katarzyna Bogucka
   

 4. Film instruktażowy: Norma EXPERT - import wskaźników narzutów z Intercenbudu/Sekocenbudu – Katarzyna Bogucka
   

 5. Film instruktażowy: Norma PRO - import wskaźników narzutów z Intercenbudu/Sekocenbudu – Katarzyna Bogucka