Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Artykuł wstępny - BzG 2/2013

Już wydawało się, że wiosny w tym roku nie będzie, ale na szczęście Matka Natura ulitowała się nad nami. Długa zima a zwłaszcza ciągłe opady śniegu delikatnie mówiąc wpływały niekorzystnie na nasz układ nerwowy, o stanie finansów nie wspomnę. Ale teraz już możemy napawać się wiosną i cieszyć, że przez kilka najbliższych miesięcy mamy święty spokój z odśnieżaniem (bezcenne). Nie oznacza to co prawda, że będziemy bezczynnie przyglądać się jak kwiatki rosną, w to chyba nikt z Państwa nie wierzy.

 

Po pierwsze, w ramach wiosennych porządków, odświeżyliśmy szatę graficzną naszego kwartalnika.

Po drugie, równolegle z tym wydaniem BzG debiutuje finalna wersja Miary PRO. Z wersją testową aplikacji mogliście się Państwo zapoznać w poprzednim numerze a swoje umiejętności sprawdzić biorąc udział w konkursie, w którym prosiliśmy o zwymiarowanie części elewacji budynku na podstawie załączonej fotografii. Do redakcji wpłynęły 23 prace – zgodnie z regulaminem wybraliśmy trzy najlepsze a ich autorów nagrodziliśmy pakietami programów Norma EXPERT i Miara PRO – listę laureatów publikujemy w Aktualnościach.

 

W tym numerze zamieściliśmy wersję demonstracyjną Miary PRO, a z okazji wprowadzenia nowego produktu na rynek przygotowaliśmy dla Państwa ofertę specjalną na zakup programu.

Zainteresowanym tym tematem polecamy lekturę artykułu p. Emila Łuszczyka "Miara PRO – praca ze skanami projektów i fotografiami" oraz obejrzenie filmu instruktażowego "Miara PRO – zdejmowanie obiektów przedmiarowych ze skanów projektów".

 

Wiosenna atmosfera udzieliła się również naszym autorom czego przykładem jest, jak zwykle dowcipnie napisany, choć poruszający poważny temat (bhp na budowie) – artykuł p. Przemysława Róziewicza – „Wiosna!”.

W dobie już nie fali, ale tsunami narzekań na zastój w budownictwie warto zapoznać się z przeglądem rynku inwestycyjno-budowlanego w Polsce autorstwa p. Jerzego Bolkowskiego.
Koncesje na usługi i roboty budowlane w Polsce omawia w swoim artykule p. Dariusz Piasta.
Wiele razy poruszaliśmy na naszych łamach sprawę gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Tym razem pisze o niej p. Grzegorz Bednarczyk.
Czy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych rzeczywiście hamują rozwój infrastruktury? Zapoznajmy się z opinią p. Jerzego Kubiszewskiego.

 

A skoro o Prawie zamówień publicznych mowa, to 20 lutego br. weszła w życie kolejna nowelizacja tej ustawy. Wprowadziła ona m.in. nowe definicje obiektu budowlanego i robót budowlanych – odmienne niż przyjęte w Prawie budowlanym. Więcej na ten temat w Aktualnościach.

 

Urząd Zamówień Publicznych przygotował i udostępnił omówienie zmian nowelizacyjnych do Pzp wprowadzonych ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1271). Temu zagadnieniu jest poświęcony cały lutowy numer Informatora Urzędu Zamówień Publicznych. Zachęcamy zatem do zapoznania się z tą publikacją.

 

Życzę Państwu miłej lektury

Jarosław Deja