Miara PRO – rozstrzygnięcie konkursu

Na łamach Buduj z Głową 1/2013 r. zorganizowaliśmy konkurs dla naszych abonentów, w którym do wygrania były atrakcyjne nagrody. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu przedmiaru w naszym nowym programie Miara PRO. Do wykonania zadania abonenci otrzymali program w wersji testowej oraz plik z fotografią zniekształconą perspektywą.

Aby prawidłowo wykonać zadanie, należało stworzyć projekt w trybie „Tworzę własny przedmiar”. Po wczytaniu fotografii dostępnej na płycie, należało ustawić Plan dla nierównoległej powierzchni, na której znajdowały się obiekty obmiarowe i skalibrować zdjęcie. Po prawidłowo przeprowadzonej kalibracji można było przystąpić do zdejmowania obmiarów za pomocą dostępnych w programie narzędzi. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w artykule p. Emila Łuszczyka "Miara PRO – praca ze skanami projektów i fotografiami" oraz filmie instruktażowym przygotowanym przez p. Katarzynę Bogucką "Miara PRO - zdejmowanie obiektów przedmiarowych ze skanów projektów".

W konkursie wzięły udział 23 osoby. Trzyosobowa komisja po przejrzeniu nadesłanych projektów, wybrała trzy z nich, zawierające wyniki najbliższe rzeczywistym wymiarom (58,4 m). W kilku pracach pojawiły się błędy polegające na niezdefiniowaniu planu przed kalibracją zdjęcia.

 

  • I nagrodę: Normę EXPERT i Miarę PRO otrzyma pan Witold Ślaski, który uzyskał wynik 58,59 m.
  • II nagrodę: Normę EXPERT otrzyma pan Dariusz Piwowar, który uzyskał wynik 58,81 m.
  • III nagrodę: Miarę PRO otrzyma pan Marcin Burłak, który uzyskał wynik 58,85 m.

 

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!