Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 3/2013

Kącik Kosztorysanta

 1. Norma PRO i Miara PRO – odwodnienia liniowe – Kazimierz Stanisław Nowicki
  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem „Odwodnienia liniowe” (p. Jarosława Malińskiego), w którym szczegółowo została omówiona technologia tych rozwiązań.
   

 2. Skąd się biorą błędy w kosztorysach? – Balbina Kacprzyk
  „..kosztorysowanie to zagadnienia interdyscyplinarne. Nie wystarczy zakupić program komputerowy i poznać jego działanie korzystając z instrukcji użytkownika...”
   

 3. Z życia kosztorysanta - czyli jak stawka robocizny kształtuje wartość kosztorysu – Tomasz Pytkowski
  przyp. red. – KNR-y na roboty remontowe z zasady przewidują prace wykonywane ręcznie. Obecnie, przy powszechnym korzystaniu ze specjalistycznych narzędzi i sprzętu, należy skorygować normy czasu pracy, zamiast sztucznie obniżać stawkę robocizny
   

 4. Pomysł! Czy szalony? – Michał Paradowski
  „...do inwestycji Unia nam dopłaca, to inwestowanie podobno jest opłacalne. Tymczasem wiadomo, że jak Unia dopłaca, to jasno z tego faktu wynika konieczność posiadania udziałów własnych! Bardzo często pozyskiwanych poprzez kredyty, czyli zadłużanie się gmin!”
   

 5. Taras - przypadek szczególny – Maciej Rokiel
  Autor omawia przypadek, gdy na skutek braku uszczegółowienia detali i błędu wykonawczego polegającego na wykonaniu zbyt grubej płyty konstrukcyjnej pozostało za mało miejsca na warstwy konstrukcji tarasu.
   

 

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na III kwartał 2013 – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie III kwartału 2013 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na III kwartał 2013 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na III kw. 2013 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 

Zamówienia publiczne

 1. Nowe Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (GPA) – Dariusz Piasta
  „Ciekawostką jest to, że w zasadzie zawsze możliwe jest prowadzenie negocjacji z uczestnikami postępowania o zamówienie publiczne (również w przetargu) o ile zamawiający zawarł informacje o negocjacjach w dokumentacji przetargowej lub żadna ze złożonych ofert nie wydaje się być wyraźnie najkorzystniejsza ekonomicznie.”
   

 2. Zmiany w zamówieniach publicznych na roboty budowlane – Andrzej Warwas
  „Nowelizacja ustawy Pzp, która weszła w życie 20 lutego br. i wprowadzenie nowych definicji robót budowlanych i obiektu budowlanego…oznacza konieczność odejścia od obowiązujących i funkcjonujących przez tyle lat zasad.”
   

 3. Dialog techniczny (część I) – Ewa Wiktorowska
  „...dialog techniczny nie jest trybem udzielenia zamówienia, jest jedynie prawnym usankcjonowaniem możliwości prowadzenia przez zamawiającego rozeznania rynku przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne.”
   

 4. O warunku doświadczenia – Grzegorz Bednarczyk
  „Prawo zamówień publicznych wspomina o możliwości stawiania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawcy – i te dwa pojęcia zwykle w zamówieniach idą w parze. Tymczasem ich znaczenia są odmienne i dotyczą dwóch różnych atrybutów wykonawcy.”
   

 5. Zamówienia publiczne w Szwajcarii – Dariusz Piasta
  „System zamówień publicznych jest dość skomplikowany, co jest wynikiem struktury administracyjnej tego federacyjnego państwa.”
   

 

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Opóźnienia realizacji rozbudowy infrastruktury w Polsce – Zofia Bolkowska
  Autorka przedstawia podstawowe przyczyny opóźnień realizacji programów infrastrukturalnych.
   

 2. Odwodnienia liniowe – Jarosław Maliński
  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem „Norma PRO i Miara PRO – odwodnienia liniowe”, w którym p. Kazimierz St. Nowicki przedstawia sposób wyceny tych rozwiązań.
   

 3. Jak wdrażać budownictwo zrównoważone – Jerzy Bolkowski
  Próba oceny wdrażania budownictwa zrównoważonego.
   

 

Budujemy, budujemy...

 1. Ekologicznie = ekonomicznie? Oświeceni – Jarosław Maliński
  Poparty wnikliwą analizą artykuł dotyczący oszczędności wynikających z zastosowania nowoczesnych źródeł światła.
   

 2. Małe oszczędności, czyli to, co każdy może zrobić w swojej firmie bez trudu – Przemysław Róziewicz
  Kilka słów o okresie rozliczeniowym czasu pracy w firmie budowlanej.
   

 3. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część III) – Jerzy Bolkowski
  Kolejny artykuł dot. przeglądu rynku inwestycyjno-budowlanego w Polsce.
   

 

Programy

 1. Norma EXPERT – wydruk pozycji kosztorysowej w formie uproszczonej – Emil Łuszczyk
   

 2. Norma PRO – wydruk pozycji kosztorysowej w formie uproszczonej – Emil Łuszczyk
   

 3. Film instruktażowy: Norma PRO – Zamiana przedmiaru/obmiaru na kosztorys – Katarzyna Bogucka
   

 4. Film instruktażowy: Norma EXPERT – Zamiana przedmiaru/obmiaru na kosztorys – Katarzyna Bogucka