Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Od 1 lipca 2013 r. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej jest publikowany co do zasady wyłącznie w wersji elektronicznej. W związku z tym tylko wersja elektroniczna Dziennika uznawana jest za autentyczną i wyłącznie tak publikowane akty prawne będą wywoływały skutki prawne dla osób fizycznych i prawnych.