Stawki robocizny i wskaźniki narzutów

 

Miło nam poinformować Państwa, że w 2014 r. w każdym numerze BzG w dalszym ciągu będziemy zamieszczać w dziale „Informacje kosztowo-cenowe” aktualne ogólnopolskie i regionalne stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów (Kp, Z, Kz) otrzymane z serwisu INTERCENBUD.

W tym numerze zamieszczamy stawki i wskaźniki na IV kw. 2013 r.

 

Przypominamy, że w wyniku prowadzonych od czterech lat badań, w bazie INTERCENBUD (www.intercenbud.pl) od III kw. 2011 r. publikowane są prognozowane ogólnopolskie i regionalne stawki robocizny kosztorysowej wynikające z danych GUS. Odbiegają one od powszechnie stosowanych w kosztorysach „wirtualnych stawek przetargowych”, które nie uwzględniają wszystkich kosztów ponoszonych przez pracodawcę, co w rezultacie często skutkuje poszukiwaniem przez Wykonawcę „oszczędności” na jakości robót/materiałów lub specyfikowaniem robót dodatkowych, a w najgorszym przypadku – bankructwem.