Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Artykuł wstępny - BzG 1/2014

Szanowni Państwo!

W pierwszym w tym roku wydaniu „Buduj z Głową” przygotowaliśmy dla Was kolejną porcję ciekawych artykułów, aktualizacji programów oraz bazy KNR. Stali Abonenci wiedzą doskonale, że początek roku oznacza konieczność zaktualizowania kluczy ochrony (tzw. CIPHER lub KMM). Mam nadzieję, że tym razem proces aktualizacji przebiegnie sprawniej, bo każda z wersji Normy umożliwia przeprowadzenie tych czynności w sposób automatyczny, z pominięciem wysyłania danych e-mailem, czy wręcz faksem. Z tego rozwiązania mogą skorzystać wszyscy użytkownicy, których komputery podłączone są do sieci Internet – szczegóły znajdziecie Państwo na stronach poświęconych aktualizacjom poszczególnych wersji Normy.

W związku z zapytaniami użytkowników Normy na temat aktualności kodów CPV w bazie programu poprosiliśmy pana Andrzeja Warwasa o wyjaśnienia – publikujemy je w artykule Stosowanie kodów CPV”.
Zachęcamy do lektury artykułów pana Jerzego Dylewskiego „Szosa Transfogaraska i zamek Poenari” (pierwszego z cyklu „Budowle, potrzebne do dziś i całkiem zbędne, które powstały na rozkaz dyktatorów”) i pana Jerzego Bolkowskiego – „Co wiemy o Unii Celnej euroazjatyckiej”.

Zwracamy uwagę na Dz.U. poz.1409, z dnia 29.11.2013, w którym został opublikowany jednolity tekst Prawa budowlanego oraz na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r., w której orzeczono, że termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania rozpoczyna bieg od dnia wystąpienia szkody.

Pan Michał Paradowski powraca jeszcze raz do nieszczęsnego kryterium najniższej ceny. Materiał ze względu na objętość został podzielony przez autora na dwie części: „Biura kosztorysowe w stanie likwidacji?” oraz „Design&Building, czyli inwestycje na ślepo”. Zapraszamy do lektury obu pozycji, a przy okazji zwracamy uwagę, że problem dostrzegli również posłowie – poselski projekt zmian ustawy Pzp omawia pan Stanisław Kazimierz Nowicki w artykule „Prawo zamówień publicznych – projekt ustawy o zmianie ustawy (najkorzystniejsza oferta, Centralny Rejestr Wykonawców Zamówień Publicznych)”.

Na koniec przenieśmy się za ocean – pan Jerzy Kubiszewski opisuje „Porządek budowlany w Stanach Zjednoczonych”, zaś pan Dariusz Piasta przedstawia jak w USA wyglądają zamówienia publiczne.


Życzę Państwu miłej lektury
Jarosław Deja