Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 1/2014

Kącik Kosztorysanta

 1. Stosowanie kodów CPV – Andrzej Warwas
  Nie ma żadnych podstaw, aby w kosztorysach w jakimkolwiek zakresie stosować, zamiast słownika CPV, symbole i nazewnictwo wg nomenklatury NACE, które na poziomie klasy w wielu przypadkach różnią się od podanych kodów CPV.
   

 2. Biura kosztorysowe w stanie likwidacji? – Michał Paradowski
  Autor podejmuje próbę ustalenia przyczyn upadku biur kosztorysowych. „(...) do czego prowadzi „kryterium najniższej ceny w projektowaniu” i pomijanie w postanowieniach aktów prawnych „zawodowego biura kosztorysowego”, formalnie funkcjonującego i co najważniejsze płacącego podatki i składki ZUS!”
   

 3. Design&Building, czyli inwestycje na ślepo – Michał Paradowski
  „(...) w systemie Design&Building, inwestor czuje się zwolniony z analizy zaplanowanych (przez oferenta) kosztów, a interesuje się wyłącznie najniższą ceną, której często nie jest w stanie zweryfikować!)”
   

 4. Co wiemy o Unii Celnej euroazjatyckiej – Jerzy Bolkowski
  Tuż pod naszym bokiem rośnie nowe zagrożenie – euroazjatycka Unia Celna.
   

 

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na I kwartał 2014 – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie I kwartału 2014 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na I kwartał 2014 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na I kw. 2014 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Koszty pracy w gospodarce narodowej – Zofia Bolkowska
  Artykuł opracowany na podstawie wydawnictwa GUS informującego o kosztach pracy w gospodarce polskiej w różnych przekrojach.
   

 4. Rynek budowlany w statystyce – Zofia Bolkowska
  Autorka przedstawia niektóre problemy oceny rynku budowlanego na podstawie bieżącej sprawozdawczości GUS.
   

 

Zamówienia publiczne

 1. Zmiany umów w zakresie zamówień publicznych w świetle przepisów i orzecznictwa Unii Europejskiej (część I) – Dariusz Piasta
  W artykule zostały omówione zasady, na jakich mogą być dokonywane zmiany w umowach o zamówienia publiczne w świetle prawa (zarówno obecnego, jak i projektowanego) oraz orzecznictwa Unii Europejskiej.
   

 2. Ocena negatywnego doświadczenia wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne – Grzegorz Bednarczyk
  Problemy stosowania w praktyce znowelizowanego art. 22 ust. 5 Pzp – dotyczącego weryfikacji zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
   

 3. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dotycząca ochrony podwykonawstwa (Dz.U. 2013 poz. 1473) – Kazimierz Stanisław Nowicki
  Najnowsze zmiany ustawy Pzp mające przyczynić się do zapewnienia ochrony podwykonawców i dalszych podwykonawców przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakości realizacji zamówienia.
   

 4. Prawo zamówień publicznych – projekt ustawy o zmianie ustawy (najkorzystniejsza oferta, Centralny Rejestr Wykonawców Zamówień Publicznych) – Kazimierz Stanisław Nowicki
  Kolejny projekt zmiany ustawy Pzp zawiera dwie propozycje. Pierwsza odnosi się do kryteriów oceny ofert przetargowych tak, aby w przetargach w znacznie mniejszym niż do tej pory stopniu decydowało kryterium najniższej ceny. Druga – wprowadza instytucję Centralnego Rejestru Wykonawców Zamówień Publicznych, która wykluczy z postępowań o udzielenie zamówień publicznych firmy nie dające rękojmi prawidłowego wykonania zamówienia.
   

 5. Zamówienia publiczne w Stanach Zjednoczonych – Dariusz Piasta
  W USA podstawowym aktem regulującym kwestie udzielania zamówień jest przyjęte w 1984 r. i wielokrotnie od tego czasu nowelizowane Federalne Prawo Zamówień Rządowych. To bardzo szczegółowy i obszerny akt prawny – wraz ze wszystkimi załącznikami liczy sobie ok. 1800 stron – określany jest „biblią” zamawiających.
   

 

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Czas na koncesję (część I) – Heliodor Jerzy Orłowski
  Omówienie uwarunkowań prawnych oraz rzeczywistych warunków realizacji robót budowlanych i projektowania budowlanego.
   

 2. Porządek budowlany w Stanach Zjednoczonych (część I) – Jerzy Kubiszewski
  Autor przedstawia porządek budowlany obowiązujący w Stanach Zjednoczonych. W pierwszej części – pozyskiwanie terenów pod nowe budownictwo oraz ujednolicenie przedmiotu zamówienia.
   

 3. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część V) – Jerzy Bolkowski
  Kolejny artykuł dot. przeglądu rynku inwestycyjno-budowlanego w Polsce. W obecnej części głównie osiedla, biurowce i hotele.
   

 

Budujemy, budujemy...

 1. Szosa Transfogaraska i zamek Poenari – Jerzy Dylewski
  Pierwszy felieton z cyklu – „Budowle, potrzebne do dziś i całkiem zbędne, które powstały na rozkaz dyktatorów”.
   

 2. Ekowkręt – Jarosław Maliński
  „(...) ile jeszcze czasu musi upłynąć, ile kolejnych absurdalnych teorii paść, ile naszych pieniędzy przepaść, żeby powiedzieć wreszcie głośno i skutecznie: eko – tak, ekoterroryzm – nie.”
   

 3. Mythbreakers, czyli kilka uwag o badaniach i szkoleniach BHP (część I) – Przemysław Róziewicz
  W tej części artykułu autor zajmuje się obowiązkowymi badaniami lekarskimi.
   

 4. Tanio, czyli drogo – Wojciech Żniński
  Dylematy zamawiającego, gdy ma do wyboru znanego mu wykonawcę, który oferuje wykonanie prac za wyższą cenę i wykonawcę „znikąd”, ale proponującego wykonanie prac za cenę niższą.
   

 5. Ach to ciepełko… – Jarosław Maliński
  „(...) pozostaje chyba nadal czekać na jakieś rozwiązanie legislacyjne, które w sposób praktyczny, rzeczywiście pomoże mieszkańcom. Nie będzie natomiast, jak obecna ustawa, tylko zasłoną dymną dla kolejnych interesów ....”
   

 

Programy

 1. Film instruktażowy: Serwis internetowy www.intercenbud.pl – Katarzyna Bogucka