Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 3/2014

Aktualności

 1. Aktualności - Redakcja
   

Kącik Kosztorysanta

 1. Z życia kosztorysanta – Jak to rozliczyć? – Tomasz Pytkowski
  „Rozliczanie robót budowlanych to trudna sztuka, nie tylko z uwagi na brak obowiązujących w tej dziedzinie przepisów, ale również z uwagi na często rozbieżne oczekiwania inwestora i wykonawcy oraz niestarannie sporządzane dokumentacje projektowe i umowy. (...) Oczywistym faktem jest to, że zawsze zamawiający chce zapłacić jak najmniej, zaś wykonawca, jeżeli jest to tylko możliwe, zamienia się w farmera i nic tylko by doił, doił i doił ...”
   

 2. Czyżby droga z lepiku dachowego? – Michał Paradowski
  „(...) wszyscy dobrze wiemy, że wybudowany za najniższą cenę (czyli tandetnie) obiekt będzie generował najwyższe koszty utrzymania.”
   

 3. Albańskie bunkry – Jerzy Dylewski
  Wielu z Państwa odbywa dalekie podróże po świecie. Z przyjemnością zamieścimy Wasze wspomnienia z tych wojaży. Pani Longina Zandecka podzieliła się z nami wrażeniami z Chin (BzG 3/2011) i z Indii (BzG 2/2012). Kilka lat temu pan dr Jerzy Dylewski przedstawił ciekawostki z Peru i Boliwii (BzG 3/2009), a teraz – już trzeci felieton z cyklu „Budowle, potrzebne do dziś i całkiem zbędne, które powstały na rozkaz dyktatorów”.
   

 

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na III kwartał 2014 – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie III kwartału 2014 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na III kwartał 2014 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na III kw. 2014 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Pierwsze miesiące 2014 w gospodarce i w budownictwie – Zofia Bolkowska
  „Ostrożne oceny, że skończył się kryzys w budownictwie zamieniają się w pewność. Wszystkie rodzaje budownictwa wykazują rosnącą produkcję.”
   

 

Zamówienia publiczne

 1. Zmiany umów w zakresie zamówień publicznych w wybranych krajach UE (część III) – Francja, Belgia i Chorwacja – Dariusz Piasta
  W trzeciej części artykułu dotyczącego zasad, na jakich mogą być dokonywane zmiany w umowach o zamówienia publiczne, przedstawiono uregulowania w przepisach i praktyce we Francji, Belgii i Chorwacji.
   

 2. Problem „niezgłoszonych” podwykonawców – Grzegorz Bednarczyk
  Sądy wielokrotnie zajmowały się problemem solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom faktycznie wykonującym roboty budowlane, w sytuacji gdy generalny wykonawca nie przedstawił inwestorowi umowy lub projektu umowy z tymi podwykonawcami. W artykule omówiono kilka uchwał i wyroków Sądu Najwyższego dot. takich przypadków.
   

 3. Podwykonawstwo po nowelizacji ustawy Pzp z dnia 8 listopada 2013 r. (część II) – Andrzej Warwas
  Autor w pierwszej części artykułu omówił definicję umowy o podwykonawstwo, zaś w tej – zakres podwykonawstwa.
   

 4. Kryteria rozstrzygania przetargów publicznych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – Jerzy Kubiszewski
  W poprzednich numerach BzG mogli Państwo zapoznać się z „Porządkiem budowlanym w Stanach Zjednoczonych” i „Zamówieniami publicznymi w Stanach Zjednoczonych”. Teraz – o walce z korupcją przetargową w budownictwie i odchodzeniu od kryterium najniższej ceny.
   

 5. Zamówienia publiczne w Luksemburgu – Dariusz Piasta
  „Procedury udzielania zamówień publicznych nie różnią się w zasadzie od stosowanych w innych krajach unijnych. (...) Co ciekawe, poniżej progów unijnych Luksemburczycy mogą stosować (...) jeszcze tzw. procedurę ograniczoną bez publikacji ogłoszenia, w której zamawiający zwraca się bezpośrednio do określonych wykonawców.”
   

 

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Granice odpowiedzialności projektanta – Heliodor Jerzy Orłowski
  W artykule została omówiona odpowiedzialność kontraktowa, zawodowa i karna wykonawcy projektu budowlanego.
   

 2. Budownictwo i konstrukcje stalowe u progu Nowej Perspektywy 2014 – 2020 – Zofia Bolkowska
  „W najbliższym czasie celem przemysłu konstrukcji będzie utrzymanie dobrej pozycji na rynkach europejskich, przystosowanie asortymentów do nowych kierunków zastosowania oraz aktywne działania dla wykazania, że rozwiązania projektowe oparte na konstrukcjach stalowych są efektywniejsze od cemento- i betonochłonnych”.
   

 3. Realne udostępnianie zasobów przez podmiot trzeci – Ewa Wiktorowska
  „(...) zmiana podejścia zamawiającego i sprawdzanie realności udostępniania zasobów na etapie wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego w skuteczny sposób zniechęci wielu wykonawców do nierozważnego podpisywania zobowiązań o udostępnianiu swojego potencjału.”
   

 4. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część VII) – Jerzy Bolkowski
  Dowodem polepszającej się koniunktury na rynku inwestycyjno-budowlanym w Polsce są podane w artykule przykłady noworozpoczynanych i kontynuowanych projektów.
   

 

Budujemy, budujemy...

 1. (U)chwycić słońce – Jarosław Maliński
  Z ponad kilkudziesięciu typów ogniw fotowoltaicznych autor przedstawia parametry i zalety tych najbardziej popularnych (w tym – na bazie perowskitów).
   

 2. A po co w ogóle ta miedź? – projekt Sierra Gorda – Wojciech Żniński
  Coraz częściej polskie firmy poszukują złóż ropy naftowej, gazu, miedzi i in. na terenie Afryki, Ameryki Północnej czy też Południowej. W artykule przedstawiono siódmą największą górniczą inwestycję na świecie, jaką jest kopalnia miedzi (KGHM) w Chile na pustyni Atakama – projekt Sierra Gorda.
   

 3. Mythbreakers, czyli kilka uwag o badaniach i szkoleniach BHP (część III) – Przemysław Róziewicz
  W tej części artykułu, zgodnie z zapowiedzią, autor zajmuje się okresowymi szkoleniami w zakresie BHP.
   

 4. Rewitalizacja budownictwa wielkopłytowego – Jerzy Bolkowski
  „(...) budynki wielkopłytowe liczą już kilkadziesiąt lat i aby utrzymać je „przy życiu” wymagają kosztownych remontów. Powstaje więc dylemat: modernizować, remontować, rewitalizować, a może burzyć. (...) Jest to nie tylko problem finansowy, techniczny i estetyczny, ale sprawa zamieszkania wielu milionów osób.”
   

 5. Nawierzchnie monolityczne – Jarosław Maliński
  W poprzednim numerze BzG przedstawiono nawierzchnie z kostki betonowej i granitowej, w tym – nawierzchnie betonowe, asfaltowe, mineralno-żywiczne, syntetyczne wraz z przekrojem cenowym.
   

 

Programy

 1. Kategorie wierszy obmiarowych w programie Norma PRO - Emil Łuszczyk
   

 2. Kategorie wierszy obmiarowych w programie Norma EXPERT - Emil Łuszczyk