Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Artykuł wstępny - BzG 1/2015

Szanowni Państwo!

Kilka lat temu na łamach BzG publikowaliśmy dwa, jak się później okazało, bardzo poczytne cykle artykułów - "Elementarz kosztorysanta" pana Michała Paradowskiego oraz "Pierwsze kroki w Normie" pana Kazimierza St. Nowickiego (poświęcony Normie PRO). W tym numerze przedstawiamy pierwszy odcinek samouczka (tutoriala) zatytułowanego: "Pierwsze kroki w Normie EXPERT". Mamy nadzieję, że znajdziecie w nim Państwo dużo przydatnych informacji na temat tej wersji programu. Prosimy o podzielenie się z nami opiniami na temat tej i kolejnych części tutoriala, a także o Państwa pytania, sugestie i pomysły na inne artykuły techniczne poświęcone oczywiście problematyce kosztorysowania w programie Norma.

Nowości mamy więcej, bo w dziale "Zamówienia publiczne" znalazła się pierwsza część cyklu autorstwa pana Dariusza Piasty - pytania prawne do ETS. Na początek autor omówił 10 pytań skierowanych przez KIO do TSUE.

Zainteresowanych kwestią generalnego wykonawstwa zapraszamy do lektury artykułów: pana Heliodora J. Orłowskiego "Solidarna odpowiedzialność w budownictwie", pana Jarosława Malińskiego "Dodatki, jak to łatwo powiedzieć" oraz pana Jerzego Bolkowskiego "Dylemat developerów – budować z generalnym wykonawcą czy bez".

 

W tym wydaniu w dziale przepisów prawnych znajdziecie Państwo kilka tekstów jednolitych rozporządzeń i ustaw, m.in.: OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Bardzo ciekawie prezentuje się Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 6/2014, w którym m.in. omawiane są problemy poruszone w artykułach pani Ewy Wiktorowskiej "Badanie i ocena ofert - spełnienie warunków udziału w postępowaniu a dopuszczalny zakres podwykonawstwa" oraz pana Grzegorza Bednarczyka "Swoboda zamawiającego w kształtowaniu umów o zamówienie publiczne".

 

Przypominamy Państwu, że 19 marca 2015 r. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych obchodzi 20-lecie działalności. Z okazji jubileuszu życzymy wszystkim Koleżankom i Kolegom dalszych sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Naszych Czytelników zapraszamy do wzięcia udziału w dorocznej konferencji organizowanej przez SKB.

 

Na koniec kilka uwag dotyczących nowych wersji programów zamieszczonych na tej płycie. Po zaktualizowaniu Normy PRO, STANDARD, EXPERT oraz Miary PRO konieczna będzie aktualizacja kluczy ochrony (popularnie zwanych kluczami KMM lub HID).

W Normie PRO i EXPERT pojawił się nowy moduł pozwalający importować dane z plików PDF zawierających skany. Użytkownicy wersji EXPERT skorzystają z niego zaraz po zainstalowaniu aktualizacji, natomiast użytkownicy wersji PRO mogą go aktywować po uiszczeniu dodatkowej opłaty (dla czytelników BzG przygotowaliśmy promocję). Działanie modułu przedstawił w artykule "Import zeskanowanych wydruków przedmiarów i kosztorysów zapisanych w formacie PDF" pan Emil Łuszczyk.

 

 

Życzę Państwu miłej lektury
Jarosław Deja