Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 1/2015

Aktualności

 1. Aktualności - Redakcja
   

Kącik Kosztorysanta

 1. O kosztorysie inwestorskim po nowelizacjach ustawy Pzp z 2014 roku - Andrzej Warwas
  Polemika ze stwierdzeniami zawartymi w felietonie p. T. Pytkowskiego „Z życia kosztorysanta – nowa funkcja kosztorysu inwestorskiego” (BzG nr 4/2014).
   

 2. Publikowane ceny materiałów budowlanych a ceny rynkowe – Tomasz Pytkowski
  „(...) bardzo popularne "cenniki" Sekocenbud tak naprawdę nie są cennikami, a jedynie informacją cenową, podobnie zresztą jak i inne publikowane wydawnictwa cenowe. Różnica niby drobna, ale bardzo ważna.”
   

 3. Wybrane zagadnienia kosztorysowania inwestycji w Stanach Zjednoczonych (część II) – Balbina Kacprzyk
  W drugiej części artykułu przedstawiono stosowane w Stanach Zjednoczonych rodzaje kosztorysów, ich cechy i przeznaczenie oraz źródła wykorzystywanych informacji cenowych.
   

 4. Kosztorys, czyli co? – Monika Krystecka-Drabik
  Znaczenie słowa „kosztorys” nie jest dla wszystkich jednoznaczne. Autorka przytacza przykłady nieporozumień wynikających z tego powodu.
   

 5. Dodatki, jak to łatwo powiedzieć – Jarosław Maliński
  Autor skupia się głównie na wynagrodzeniu generalnego wykonawcy.
  Zachęcamy Państwa do zapoznania się również z innymi artykułami dotyczącymi GW:

- Dylemat developerów – budować z generalnym wykonawcą czy bez – Jerzy Bolkowski,

- Solidarna odpowiedzialność w budownictwie – Heliodor Jerzy Orłowski
 

 1. Pierwsze kroki w Normie EXPERT (część I) – Kazimierz Stanisław Nowicki
  Pięć lat temu publikowaliśmy cykl artykułów pt. "Pierwsze kroki w Normie" dotyczący programu Norma PRO. Teraz udostępniamy Państwu tutorial dot. Normy EXPERT.
   

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na I kwartał 2015 - INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie I kwartału 2015 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na I kwartał 2015 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na I kw. 2015 r. opracowane na podstawie danych GUS oraz stawka minimalna na rok 2015.
   

 3. Kosztorysowa wartość pracy sprzętu i transportu technologicznego – Wojciech Żniński
  W artykule przedstawiono wpływ wartości pracy sprzętu na wartość całkowitą obiektu na przykładach budynków wielo- i jednorodzinnych, budynków handlowych, biurowych, edukacyjnych, dróg, parkingów i sieci zewnętrznych.
   

 4. Gospodarka i budownictwo w 2014 roku – Zofia Bolkowska
  Ilustrowane wykresami podsumowanie wyników budownictwa w 2014 r. i prognozy na rok 2015.
   

 5. Kosztorysowe stawki robocizny stosowane w kosztorysach ofertowych w zamówieniach publicznych na roboty budowlane - INTERCENBUD
  Porównanie stawek R występujących w ofertach z publikowanymi w Intercenbudzie.
   

Zamówienia publiczne

 1. Swoboda zamawiającego w kształtowaniu umów o zamówienie publiczne (część II) - Grzegorz Bednarczyk
  W pierwszej części artykułu autor zwrócił uwagę na dość powszechne zjawisko konstruowania umów w sposób całkowicie jednostronny, gdzie wszelkie ryzyka spoczywają po stronie wykonawcy, który ma bardzo ograniczoną możliwość wpływu na postanowienia umowy; w tej omawia przypadki niezgodności umów z prawem.
   

 2. Pytania prejudycjalne dotyczące zamówień publicznych zadane Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez polskie sądy (część I) – Dariusz Piasta
  Omówienie 10 pytań skierowanych przez KIO do TSUE dotyczących możliwości lub braku możliwości polegania przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na potencjale innych podmiotów, w rozumieniu art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania posiadania odpowiednich kwalifikacji podmiotowych do udziału w postępowaniu.
   

 3. Badanie i ocena ofert - spełnienie warunków udziału w postępowaniu a dopuszczalny zakres podwykonawstwa (część II) – Ewa Wiktorowska
  W drugiej części artykułu autorka przedstawia sprawę badania podmiotu, który udostępnił wykonawcy swój potencjał (dotyczy to wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osobowego, zdolności finansowej i ekonomicznej podmiotu trzeciego) oraz kwestię niedopuszczalności zmiany oferty przed zawarciem umowy.
  Proponujemy Państwu zapoznanie się również z artykułem p. Grzegorza Bednarczyka „Wycofanie i zmiana oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”.
   

 4. Wycofanie i zmiana oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Grzegorz Bednarczyk
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zdarzają się sytuacje, że trzeba wycofać lub zmienić złożoną już ofertę. Jak postępować, aby uniknąć ewentualnych kłopotów? O tym w artykule.
   

 5. Zamówienia publiczne w Tunezji – Dariusz Piasta
  „Procedury udzielania zamówień publicznych są uregulowane w niedawno przyjętym dekrecie nr 2014 -1039 z 13 marca 2014 r. ... Dekret przewiduje zarówno wyraźne preferencje dla firm tunezyjskich, jak i mniej konkretne „zachęty” dla przedsiębiorców zagranicznych, aby wykorzystywali jako partnerów, podwykonawców lub konsorcjantów przedsiębiorstwa tunezyjskie oraz produkty pochodzenia tunezyjskiego.”
   

 6. Zamówienia publiczne w Chile - Dariusz Piasta
  „W przypadku zamawiania standardowych, powtarzalnych usług premiuje się większą ilością punktów tych wykonawców, którzy zapewniają lepsze warunki zatrudnienia i wynagrodzenia swoim pracownikom.”
   

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Solidarna odpowiedzialność w budownictwie – Heliodor Jerzy Orłowski
  Tematem artykułu jest solidarna odpowiedzialność w budownictwie inwestora i generalnego wykonawcy (wykonawcy) wobec wykonawców (podwykonawców) na gruncie przepisów Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego.
   

 2. Dylemat developerów – budować z generalnym wykonawcą czy bez – Jerzy Bolkowski
  Wybór modelu organizacji procesu budowlanego jest sporym problemem. W artykule zawarte są rozważania autora nt. współpracy developerów z generalnymi wykonawcami.
   

 3. RICS pomaga zarządzać wielkimi projektami inwestycji publicznych (część II) – Jerzy Kubiszewski
  W drugiej części artykułu – o ocenie efektywności techniczno-ekonomicznej inwestycji publicznych oraz szacowaniu kosztów robót budowlanych przez „rzeczoznawców szacowania kosztów” zrzeszonych w RICS.
   

 4. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część IX) – Jerzy Bolkowski
  Na rynku inwestycyjno-budowlanym w Polsce, mimo zahamowania, daje się zauważyć ciągły ruch. W artykule przykłady noworozpoczynanych i kontynuowanych projektów.
   

Budujemy, budujemy...

 1. (U)chwycić słońce (część III) – Jarosław Maliński
  Omówienie kolejnych materiałów wykorzystywanych do budowy ogniw fotowoltaicznych – m.in. grafenu, dwusiarczku molibdenu, nanorurek węglowych, „kropek kwantowych” i in.
   

 2. Bezpieczne miejsce pracy w świetle danych GUS – Przemysław Róziewicz
  „(…) analiza danych statystycznych z 2014 roku prowadzi do wniosku, że przyczyną ponad połowy wypadków jest czynnik ludzki, pracowniczy – nagminne lekceważenie przyjętych na budowach zasad, ignorowanie znaków, stref niebezpiecznych, niestosowanie środków ochrony indywidualnej, bezmyślność i niefrasobliwość.”
   

 3. Tak też można, czyli docieplanie od wewnątrz – Wojciech Żniński
  Obok termoizolacji zewnętrznej ścian istnieje również możliwość docieplenia ich od wewnątrz. W artykule zostały omówione rozwiązania technologiczne i materiały stosowane przy docieplaniu, które pozwalają osiągnąć dobre parametry cieplno-wilgotnościowe wewnątrz pomieszczeń oraz znacznie obniżyć koszty ogrzewania.
   

Programy

 1. Import zeskanowanych wydruków przedmiarów i kosztorysów zapisanych w formacie PDF - Emil Łuszczyk