20-lecie SKB i konferencja jubileuszowa

W dniach 19 i 20 marca 2015 r. odbędzie się w Warszawie doroczna konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych „Nowe funkcje i cele kosztorysów w obszarze zamówień publicznych”.
Na wstępie konferencji zostanie wygłoszony przez Prezesa Honorowego SKB – dr. inż. Olgierda Sielewicza referat przybliżający historię Stowarzyszenia.
Przewidywana tematyka konferencji:

- omówienie nowelizacji Pzp z 2014 r. pod kątem istotnych zmian mających wpływ na zagadnienia kosztorysowe, w tym kosztorys inwestorski i kalkulację ceny oferty oraz zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy,

- nowe propozycje w Polskich Standardach Kosztorysowania dotyczące kalkulacji kosztów przez inwestorów,

- pojęcie rażąco niskiej ceny – trafność definicji, nowe obowiązki zamawiającego oraz ich ewentualne konsekwencje,

- problematyka dokładności obliczeń w kosztorysach sporządzanych metodą kalkulacji szczegółowej,

- zagadnienia przedmiarowania i wyceny związane z umowami Fidic,

- stosowanie BIM w systemie zamówień publicznych,

- analiza i ocena zapisów zawartych we Wzorcowej umowie UZP dot. kalkulacji kosztorysowych.

więcej informacji: www.kosztorysowanie.pl