Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Artykuł wstępny - BzG 2/2015

Szanowni Państwo!

Zmiana Prawa zamówień publicznych dotycząca rażąco niskiej ceny (art. 90 ust. 1) wzbudza wiele niepokoju wśród zamawiających i oferentów. W związku z tym przygotowaliśmy trzy artykuły omawiające tę tematykę. Są to:

  • Minimalne wynagrodzenie za pracę a rażąco niska cena - p. Grzegorza Bednarczyka,
  • Koszty pracy a minimalne wynagrodzenie w budownictwie - p. Renaty Niemczyk,
  • Koszty pracy w ustalaniu ceny na roboty budowlane - p. Andrzeja Warwasa.

Mamy nadzieję, że w ten sposób rozwiejemy chociaż część Państwa wątpliwości.

 

Skoro jesteśmy przy zamówieniach publicznych, to chciałbym zwrócić Państwa uwagę na inny problem - problem zmowy przetargowej, o której piszą p. Tomasz Pytkowski - "Optymalizacja podatkowa", czy czyn nieuczciwej konkurencji? oraz p. Grzegorz Bednarczyk - Typowa zmowa przetargowa.

 

Pan Jerzy Bolkowski po raz kolejny przekonuje, że Mediacje (są) lepsze niż spory sądowe. Cytując autora: "chodzi o to, aby konflikty nie niszczyły wzajemnych stosunków i nie wciągały adwersarzy w długotrwałe i kosztowne procesy". Nic dodać, nic ująć.

 

Procedurę odbioru robót budowlanych omawia w artykule Odbiór wykonanych robót budowlanych (część I) p. Heliodor Jerzy Orłowski. Natomiast o nowoczesnych materiałach samonaprawiających się pisze p. Jarosław Maliński w artykule Dziury znikną.

 

W ramach relaksu proponuję lekturę kolejnej części cyklu Pierwsze kroki w Normie EXPERT p. Kazimierza St. Nowickiego. A ponieważ najlepiej uczyć się ćwicząc, to zachęcam Państwa do pobrania wersji demonstracyjnej Normy EXPERT z naszej strony www:http://www.ath.pl/pobierz/wersje-demo i samodzielnego wykonania wszystkich poleceń autora. Zdobyta w ten sposób wiedza zaprocentuje w przyszłości.

 

Przepisy prawne nie obyłyby się bez zmian Prawa budowlanego (zwłaszcza dotyczących "nieśmiertelnych" altanek). Ale jest również i pocieszająca informacja - nie trzeba już skuwać tynków z rozbiórkowej cegły, gdyż odpady z budowy i remontów obiektów budowlanych można składować w sposób nieselektywny (patrz załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r.).

 

 

Życzę Państwu miłej lektury
Jarosław Deja