20-lecie SKB i konferencja jubileuszowa


 

 

20 lat Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
20 lat temu – w dniu 6 października 1995 r. odbyło się w Warszawie na wniosek 22 członków-założycieli Założycielskie Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, a 27 listopada 1995 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zatwierdził statut i wpisał SKB do rejestru stowarzyszeń.

Obchody 20-lecia poprzedziły doroczną konferencję SKB na temat „Nowych funkcji i celów kosztorysów w obszarze zamówień publicznych”.