Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Listy od czytelników

*

 

Sent: Wednesday, January 28, 2004 10:21 PM
To: abonament@budujzglowa.pl
Subject: Uwagi: Nowe możliwości programu NORMA - Andrzej Mościcki (4/2003)

 

Bardzo dobry pomysł ze zmianami w wersji 4.03, wykonanie gorsze, liczę na uzupełnienie do wszystkich przypadków. Będzie to bardzo przydatne.
 

Aktualne usprawnienie z komentarzami to pomysł znakomity! Wymaga bardzo dużej pracy ze strony autorów ale efekt będzie piorunujący. Wielu użytkowników programu uświadomi sobie stan swojej (nie)wiedzy o kosztorysowaniu. Na pewno pomoże podnieść poziom opracowań kosztorysowych, uniknąć późniejszych niepotrzebnych konfliktów itp. Nie wiem jak u konkurencji (w innych programach), ale poprzeczka został podniesiona i to znacząco.

 


 

Od redakcji :
Miło nam, że trafiliśmy w potrzeby użytkowników naszych programów (bo począwszy od wersji zamieszczonej w tym numerze "Buduj z Głową" nie tylko Norma Pro, ale również Norma 3 posiada możliwość korzystania z automatycznej modyfikacji pozycji na podstawie założeń ogólnych, szczegółowych i uwag pod tablicami).
Co do sformułowania "wykonanie gorsze", to mamy nadzieję, że rozumieją Państwo, ile pracy wymaga przejrzenie części opisowej katalogu, analiza zawartych tam informacji, przetłumaczenie ich na język zrozumiały dla programu, a następnie wyselekcjonowanie pozycji, do których dana uwaga może się odnosić i na koniec zaznaczenie wzajemnych powiązań między pozycjami katalogowymi i konkretnymi możliwościami modyfikacji. Z tego powodu nie byliśmy w stanie wprowadzić tych mechanizmów od razu do całej bazy. Pracujemy jednak nad tym zagadnieniem usilnie i już niebawem zostaną tym mechanizmem objęte wszystkie najczęściej używane katalogi.

Andrzej Mościcki

 

* *

 

Sent: Friday, February 20, 2004 12:12 PM
To: abonament@budujzglowa.pl
Subject: Mam mieszane uczucia

 

Początkowo zachwyciłem się podpowiedziami do zmian w pozycjach w Normie Pro. Po pewnym czasie zaczęło mnie jednak irytować, że muszę dodatkowo klikać na “wstaw bez zmian”. Zmiany w pozycjach wprowadzam stosunkowo rzadko i konieczność przechodzenia przez jeszcze jedno okno trochę mnie irytuje. Niby jeden klik, to nie dużo, ale zawsze. Wiem, że mogę to wyłączyć, ale wtedy stracę możliwość korzystania z podpowiedzi. Może dałoby się to jakoś inaczej rozwiązać?

 


 

Od redakcji :
Mamy tu do czynienia z bardzo często (niestety) występującą w życiu sytuacją “coś za coś”. Praca wyłączonym systemem podpowiedzi jest możliwa jedynie wtedy, gdy kosztorysant sam wie, że w danej pozycji chce wprowadzić przewidziane w katalogu modyfikacje i włączy system dla tej konkretnej pozycji, wyłączając go przy pozostałych. Taka metoda kłóci się jednak z nadrzędną zasadą, które mówi, że komputery powinny ułatwiać pracę i czynić ją bardziej komfortową. Rolą komputera jest uwalniać człowieka od niepotrzebnego, mechanicznego myślenia aby mógł się skoncentrować na tym, czego komputer wymyślić nie potrafi. Dlatego też uznaliśmy słuszność tej uwagi i daliśmy możliwość korzystania z podpowiedzi przy wyłączonym systemie. Teraz istnieje możliwość, że wyłączymy przycisk ze znakiem “?” po prawej stronie u góry ekranu i nie stracimy możliwości wprowadzenia poprawek przewidzianych dla danej pozycji. W tym celu w oknie edycji danych pozycji (tam, gdzie wprowadzamy obmiar) dodano przycisk “modyfikacje”, który pojawia się wówczas, gdy dla danej pozycji przewidziano podpowiedzi. Takie rozwiązanie pozwala ominąć niepotrzebne przechodzenie przez okno z podpowiedziami, gdy chcemy wprowadzać pozycje w postaci standardowej. Jednocześnie Ci z Państwa, którzy chcą mieć pewność, że nie przeoczą żadnej możliwości modyfikacji, mogą pracować przy włączonym systemie podpowiedzi. Dodatkowo takie rozwiązanie daje możliwość wprowadzania (lub usuwania) modyfikacji na dowolnym etapie obróbki kosztorysu. Wystarczy w tym celu wywołać okno edycji danych pozycji (np. przez dwuklik na podstawie wyceny) i nacisnąć przycisk “modyfikacje”.

Andrzej Mościcki

 

* * *

 

Sent: Wednesday, February 04, 2004 12:25 PM
To: abonament@budujzglowa.pl
Subject: katalog KNNR nr 10 w kosztorysowaniu inwestorskim

 

Dzień dobry!

 

Zwracam się do Państwa o poradę w następującej kwestii:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r., w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114, poz.1195; zm. Dz.U. z 2001r. Nr 3, poz.22) wprowadza w życie, m.in. KNNR katalog Nr 10, gdzie znajdują się rozdziały 1-20.
WACETOB sp. z o.o. - Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych sporządził uzupełnienie - rozdziały 21-26 do katalogu nr 10. Uzupełnienie zawiera normy dla robót, których nie można znaleźć w innych katalogach. Zawiera też normy, które znajdują się, np. wyłącznie w KNP cz.13, które nie powinny być używane do sporządzania kosztorysów inwestorskich.
W związku z powyższym mam zapytanie:
Czy do sporządzania kosztorysów inwestorskich można stosować KNNR katalog Nr 10 uzupełnienie - rozdziały 21-26 ?
PS. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za cenne porady zawarte w abonamencie do programu kosztorysowego NORMA, którego jesteśmy użytkownikiem.
Życzę dalszych tak udanych wydawnictw.

 


 

Od redakcji :
Wprawdzie nie udzielamy porad prawnych, ale to pytanie jest na tyle przejrzyste, że możemy pomóc w wyjaśnieniu wątpliwości. Otóż rozporządzenie w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego nakazuje (dla metody uproszczonej) w § 2.2. pkt 1) stosowanie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych określonych przez ministra właściwego do spraw budownictwa (do 02 marca br. były to KNNR-y opublikowane jako załącznik nr 1 do przywołanego przez Panią rozporządzenia z września 2000 r.), jednocześnie jednak w pkt. 3. udzielone jest zezwolenie na stosowanie analizy indywidualnej w przypadku braku potrzebnych normatywów w wydawnictwach "ministerialnych". Dlatego zarówno uzupełnienie do KNNR nr 10 wydane przez WACETOB, jak i KNP cz.13 mogą być stosowane na zasadzie analizy indywidualnej. Można się nimi "podpierać", ale trzeba pamiętać, że w przypadku analizy indywidualnej odpowiedzialność za normatywy ponosi sporządzający kosztorys.
Zachęcamy też do przeczytania wywiadu z panem dyr.A.Warwasem z Departamentu Architektury i Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury.

Barbara Reichert

 

* * * *

 

Wysłano: 23 lutego 2004 13:25
Do: Andrzej Mościcki
Temat: poszukiwanie materiałów

 

Jeżeli wpiszę szukany tekst płytki "gres" to pojawia się błąd taki jak na dołączonym zrzucie z ekranu. Sądzę, że może to mieć związek ze znakami " (cudzysłów) w nazwie, ale czasami taka nazwa jest i już.
Co mam robić w tej sytuacji?

 

 


 

Od redakcji:
Dziękujemy Panu za zgłoszenie tej uwagi. Faktycznie nie przewidzieliśmy sytuacji, że wewnątrz nazwy materiału (czy sprzętu) wystąpi znak cudzysłowu. Jednocześnie w związku z tym, że jest to znak specjalny, program próbował wykonać operację niedozwoloną i stąd sygnalizacja błędu. Dzięki Pańskiej informacji ten mankament został już przez naszych programistów poprawiony i począwszy od wersji 4.05 taki błąd nie wystąpi.

Andrzej Mościcki

 

* * * * *

 

Wysłano: 10 lutego 2004 16:10
Do: abonament@budujzglowa.pl
Temat: Pytanie
Ważność: Wysoki

 

Szanowni Państwo
Proszę o podanie podstawy prawnej uniemożliwienia mi zrobienia ksero kosztorysu ofertowego firmy X udostępnionego mi zgodnie z dostępem do informacji publicznej.
Brałem udział w przetargu na roboty budowlane. Po otwarciu ofert poprosiłem o wgląd do ofert złożonych w wyniku przetargu i taki wgląd uzyskałem.
Jednak na mój wniosek o umożliwienie mi zrobienia ksero kosztorysu firmy X stanowczo powiedzieli nie.
Powołałem się przy tym na Ustawę o dostępie do informacji publicznej i art.12 który mówi, że:

Art. 12.
1. Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11, są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.
2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:
1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Czy mieli takie prawo aby odmówić mi możliwości zrobienia ksero, a jeżeli tak to proszę o podanie odpowiedniego aktu prawnego.

 


 

Od redakcji:
Szanowny Panie, nasza redakcja w zasadzie nie udziela porad prawnych. Nie jesteśmy w stanie odpowiadać na wszystkie pytania naszych czytelników, tym bardziej, że problemy poruszane w listach do redakcji są tak różnorodne, że musielibyśmy zatrudnić przynajmniej kilku specjalistów z dziedziny zamówień publicznych, budownictwa, podatków itp., których głównym zadaniem byłoby prowadzenie korespondencji z czytelnikami. To niestety nie jest możliwe. Odpowiadamy jedynie na zapytania dotyczące metod i podstaw sporządzania kosztorysów.
Owszem, jeśli pojawia się problem interesujący większą liczbę naszych czytelników, to wtedy przygotowujemy artykuł (czy serię artykułów) na ten temat i publikujemy je w Buduj z Głową.
Uruchamiamy właśnie forum dyskusyjne pod adresem: http://forum.budujzglowa.pl. Tam może Pan opisać swój problem. Nie oznacza to, że jeśli zamieści Pan swoje pytanie na forum, to uzyska Pan odpowiedź. Forum ma służyć naszym (choć nie tylko) klientom do wymieniania się doświadczeniami i własną wiedzą, a także dzielenia się opiniami na rozmaite tematy. My będziemy śledzić przebieg dyskusji na forum i jeśli jakiś temat spotka się z większym zainteresowaniem, to być może włączymy się sami do dyskusji, albo tak jak pisałem wcześniej opiszemy problem na łamach Buduj z Głową.

Jarosław Deja

 

* * * * * *

 

Wysłano: 19 stycznia 2004 17:03
Do: sebastian.lusa@athenasoft.pl
Temat: Re: dziwne oznaczenie katalogów
Ważność: Wysoki

 

Przepraszam że zawracam głowę, ale przy pracy najczęściej pojawiają się pytania i wątpliwości.
Czy w Normie Pro mogę na pasku u góry uzyskać pełną ścieżkę do otwartego kosztorysu?
Chodzi mi o to, że mam otwartych kilka kosztorysów na raz i każdy z nich nazywa się tak samo "kosztorys ofertowy".
Po prostu w oddzielnych katalogach trzymam elementy związane z każdą inwestycją więc to normalne, że nazwy się powtarzają. I jak mam właśnie otwartych 2 lub 3 kosztorysy, to po pewnym czasie zapominam, który gdzie powinien się znajdować. Bardzo by mi ułatwiło życie, gdyby w miejscu napisu :
     Norma Pro - kosztorys ofertowy
mogło znajdować się :
     NORMA PRO - C:\Oferty 2004\Inwestycja 001\Kosztorys ofertowy.kst
Czy jest taka możliwość?

 


 

Od redakcji:
I tu mamy kłopot. Odwieczny kłopot twórców oprogramowania (i nie tylko). Jak dogodzić wszystkim. Pan chce widzieć ścieżkę, a inni będą się irytować, że widzą za dużo informacji i to co istotne staje się nieczytelne. Oczywiście można mnożyć opcje, ale i tak już słychać narzekania, że opcji jest zbyt wiele i przeciętny użytkownik gubi się w nich. Proszę się jednak nie martwić. Nasi programiści wybrali rozwiązanie kompromisowe. Począwszy od wersji 4.05 obowiązuje zasada, że jeżeli wczytał Pan kosztorysy o jednakowej nazwie z różnych folderów, to na górnej ramce okna będzie wyświetlana nazwa i folder, z którego kosztorys został pobrany. Mamy nadzieję, że to Pana usatysfakcjonuje.

Andrzej Mościcki

 


 

Od redakcji:
Cieszy nas fakt, że ilość listów zaczyna wzrastać. Te, które prezentujemy, to oczywiście jedynie niewielka część wszystkich, które nadeszły do nas w ciągu minionego kwartału. Wybraliśmy te, ponieważ dotyczą spraw ogólnych, takich, które mogą zainteresować większą liczbę naszych Abonentów. Chcieliśmy też unaocznić Państwu, że informując nas o swoich problemach macie Państwo szanse na to, że zostaną wprowadzone korzystne dla Was zmiany. Życzenia niewypowiedziane zazwyczaj nie mogą być spełnione. Dlatego zachęcamy wszystkich, którzy mają pomysły i życzenia względem programów, aby do nas pisali. Gwarantujemy, że większość życzeń zostanie wcześniej czy później uwzględniona.

Andrzej Mościcki