Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Artykuł wstępny - BzG 3/2015

Szanowni Państwo!

Na początku 2014 r. Parlament UE przyjął dyrektywę rekomendującą stosowanie technologii BIM (Building Information Modeling) w procesie zamówień publicznych.

Póki co, BIM jest popularny w USA, Wielkiej Brytanii, krajach skandynawskich... Trudno przewidzieć kiedy na dobre zawita do Polski, ale na pewno warto przyjrzeć mu się nieco dokładniej. To zagadnienie przybliży Państwu lektura artykułu "Proces BIM, czyli jak to działa w Ameryce", którego przedruk zamieszczamy za zgodą Autora i Redakcji miesięcznika "Builder".

Po dłuższej nieobecności ponownie gościmy na naszych łamach pana Michała Paradowskiego, który tym razem zajął się kwestią związku kryterium najniższej ceny z umowami "śmieciowymi".

Skróconą relację z bardzo ciekawych "I Letnich warsztatów dla kosztorysantów" przedstawia pan Tomasz Pytkowski w artykule "Publikowane ceny czynników produkcji",

a pan Grzegorz Bednarczyk zastanawia się "Czy coś się zmieni w zakresie zamówień dodatkowych?". Pytanie to powstało w związku z opublikowaniem nowej dyrektywy zamówieniowej 2014/24/UE, w której zlecanie wykonania ewentualnych robót dodatkowych potraktowane jest nie jako osobne, nowe zamówienie, ale w kategorii zmiany umowy.

Czy przepisy dotyczące zamówień publicznych są skomplikowane? Wyobraźmy sobie sytuację, w której zamawiający zaznacza w SIWZ, że wykonawca musi wykonać przynajmniej 25% wartości zamówienia własnymi siłami. Cóż w tym dziwnego, w przypadku robót budowlanych nie jest to nawet wygórowane żądanie. Być może, ale postawienie takiego warunku jest prawdopodobnie naruszeniem prawa europejskiego. Kwestię tę omawia pan Dariusz Piasta w trzeciej części pytań prejudycjalnych zadanych przez polskie sądy Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zachęcam Państwa również do lektury kolejnej części artykułu pana Heliodora J. Orłowskiego o odbiorach robót budowlanych oraz bardzo ciekawego tekstu pana Jarosława Malińskiego, który poruszył modny ostatnio temat "drukowania" budynków.

 

W Aktualnościach znajdą Państwo m.in. uwagi IPB do projektu nowego Prawa zamówień publicznych. W przepisach prawnych m.in. zmiany do Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych.

 

 

Życzę Państwu miłej lektury
Jarosław Deja