Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Artykuł wstępny - BzG 4/2015

Szanowni Państwo!

To ostatnie w tym roku wydanie Buduj z Głową i chociaż przed nami jeszcze kawałek listopada i cały grudzień, to już teraz chciałbym życzyć Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Wszystkiego najlepszego!

 

Długa lista zmian w przepisach prawnych to już standard. W tym numerze warto zwrócić uwagę na jednolity tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz.1422). Ustawodawca wprowadził też kolejne zmiany w Prawie zamówień publicznych oraz Prawie budowlanym. Te ustawy są niewątpliwie kluczowe, ale proszę również zajrzeć do części przepisów, w której publikujemy aż dwanaście interpretacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotyczących Prawa budowlanego. Pamiętajmy też, że oprócz przepisów krajowych mamy również unijne. W tym wydaniu opracowaliśmy dla Państwa spis aktualnych przepisów UE dotyczących wyrobów budowlanych w załączniku do Decyzji nr 1/2015 (Dz.Urz.UE Nr L 171). To chyba najważniejsze rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, ale tradycyjnie zapraszam do zapoznania się z pełną listą zmian, którą zamieściliśmy w dziale Przepisy prawne.

 

W tym wydaniu publikujemy czwartą część tutoriala poświęconego Normie EXPERT. Tym razem autor - pan Kazimierz St. Nowicki - pisze o rejestrze zmian (w przypadku korygowania kosztorysu) i wykazie różnic (porównywanie z bazą katalogową). Zachęcam wszystkich do śledzenia tego kursu. Warto, nawet jeśli na co dzień jest się użytkownikiem Normy PRO. Wersję demonstracyjną Normy EXPERT do ćwiczeń można pobrać z naszej strony internetowej.

O sztuce racjonalizacji wydatków pisze pan Tomasz Pytkowski w artykule Optymalizacja kosztów budowy na etapie koncepcji i projektowania. Pan Michał Paradowski przypomina o tym, jak ważna jest koordynacja między branżami na etapie projektowania - we Wspomnieniach eks-kosztorysanta, z łezką w oku wspomina czasy, gdy zajmowali się tym generalni projektanci. Remedium na ich brak może być BIM. Pan Jerzy Bolkowski kontynuuje omawianie tej technologii w artykule BIM – przełom w metodach projektowania? I nie tylko…

 

Na koniec zapraszamy Państwa do odbycia podróży w... przeszłość i/lub przyszłość (proszę wybierać). Na pierwszą wyprawę - Koleją transsyberyjską - zaprasza pan Jerzy Dylewski (jest to kolejny artykuł z cyklu „Budowle, potrzebne do dziś i całkiem zbędne, które powstały na rozkaz dyktatorów”). Do przyszłości zabierze nas pan Jarosław Maliński i będzie to z pewnością nietypowe doświadczenie, ponieważ podróżować będziemy... windą - Windą do nieba.

 

 

Życzę Państwu miłej lektury
Jarosław Deja