Rozporządzenie ws. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

W dniu 6 stycznia br. w Dzienniku Urzędowym UE nr L 3 zostało opublikowane Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
Rozporządzenie w sprawie formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia będzie mógł być stosowany przez polskich zmawiających i wykonawców po dokonaniu transpozycji do polskich regulacji z zakresu zamówień publicznych przepisów nowej dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz nowej dyrektywy sektorowej 2014/25/UE.