Konferencja SKB

W dniach 17-18 marca 2016 r. odbędzie się w Warszawie doroczna konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych dotycząca „Dokumentów kosztowych w procesie inwestycyjnym”.
Uczestnikom Konferencji zostaną także przybliżone nowe zagadnienia dotyczące szacowania kosztów poszczególnych etapów cyklu życia obiektu budowlanego.

więcej informacji: www.kosztorysowanie.pl