Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Artykuł wstępny - BzG 1/2016

W tym numerze kontynuujemy cykl "Pierwsze kroki w Normie EXPERT" p. Kazimierza Stanisława Nowickiego. W piątej części tutoriala autor omawia drukowanie zestawień oraz sposoby przekazywania kosztorysów w postaci elektronicznej.

Pan Dariusz Piasta, w artykule "Jednolity Europejski Dokument Zamówienia", objaśnia czym jest "jednolity dokument" (ESPD), w jaki sposób i w jakiej formie powinien być sporządzony oraz jak zostaną przeniesione przepisy o ESPD na grunt polski.

W drugiej części artykułu - "Dokumentacja projektowa" - p. Heliodor Jerzy Orłowski opisuje projekt warsztatowy, montażowy oraz dokumentację powykonawczą i uwarunkowania prawne projektowania.

O tym, że ceny jednostkowe pracy i najmu sprzętu to nie to samo i trzeba pamiętać o ich rozróżnianiu pisze p. Tomasz Pytkowski w artykule "Cena pracy, czy cena najmu sprzętu w kalkulacjach szczegółowych".

BIM (Building Information Modeling) coraz śmielej poczyna sobie w Polsce. Mamy kilka stowarzyszeń propagujących tę ciekawą i bardzo obiecującą technologię, co chwilę organizowana jest jakaś konferencja, powstają kolejne publikacje na ten temat. Wygląda na to, że i na naszych łamach BIM rozgościł się na dobre. W tym wydaniu polecamy dwa interesujące artykuły:

  • "Technologia BIM w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych" - p. Balbiny Kacprzyk oraz
  • "Sąd Rejonowy w Katowicach (krajowe studium przypadku) – skanowanie i modelowanie budynku istniejącego na potrzeby remontów, rozbudowy, przyszłego zarządzania" – p. Jerzego Rusina.

 

Oprócz lektury artykułów polecamy tradycyjnie zajrzenie do działów "Przepisy prawne" i "Aktualności". W tym numerze zamieszczamy informacje m.in.: o minimalnej stawce kalkulacyjnej wynagrodzenia w budownictwie, przedstawiamy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, a także publikujemy wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro.

 

BzG to również aktualizacje programów i baz katalogowych. Użytkowników Normy PRO i EXPERT ucieszy zapewne możliwość dodawania notatek (zadań) do różnych elementów, np.: kosztorysu, działu, czy pozycji. W bazie katalogów mamy dwie nowe pozycje:

  • KNR AT-35 Okablowanie strukturalne w technologii firmy CobiNet

oraz

  • KNR AT-36 Okablowanie strukturalne w technologii firmy Excel Networking.

 

Na koniec uwaga techniczna - po zaktualizowaniu Normy PRO, STANDARD, i EXPERT konieczna będzie aktualizacja kluczy ochrony (popularnie zwanych kluczami KMM lub HID).

 

 

Życzę Państwu miłej lektury
Jarosław Deja