Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Artykuł wstępny - BzG 2/2016

Szanowni Państwo!

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy regulujące procedury udzielania zamówień publicznych - chodzi o unijną dyrektywę 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku uchylającą dyrektywę 2004/18/WE. Nowe przepisy wprowadzają do systemu zamówień publicznych wiele nowych zagadnień, z którymi każdy kosztorysant powinien się zapoznać. Dobry start zapewni lektura artykułu "Koszty cyklu życia obiektu budowlanego – podstawy prawne w zamówieniach publicznych" pana Tomasza Pytkowskiego. Wszystkich Państwa, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w tym temacie zachęcam do wzięcia udziału w II Letnich warsztatach dla kosztorysantów organizowanych przez SKB. Temat przewodni warsztatów to: „Kosztorysowa wartość robót i koszty cyklu życia obiektu budowlanego w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych”.

Warto również pamiętać o innej nowości, którą wprowadza dyrektywa 2014/24/UE, tj. o Art. 59 nakładającym na zamawiających obowiązek akceptowania "Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia". Co to za dokument, jaka jest jego struktura, jak powinien być wypełniany oraz o innych aspektach korzystania z "JEDZ" pisze w swoim artykule - "JEDZ w praktyce" - pan Grzegorz Bednarczyk.

 

W poprzednim numerze opublikowaliśmy ostatnią część tutoriala "Pierwsze kroki w Normie EXPERT". Podstawy mamy więc za sobą i czas poznać bardziej zaawansowane funkcje programu. W związku z tym autor całego cyklu, pan Kazimierz Stanisław Nowicki zaprasza czytelników do podjęcia "Kolejnych kroków w Normie EXPERT".

 

Polecam również Państwa uwadze artykuły:

"Czym jest buildingSMART?" - pana Jerzego Rusina,

"Kłopoty z biegłymi sądowymi" – pana Michała Paradowskiego,

"Zamówienia publiczne w Kolumbii" – pana Dariusza Piasty.

 

Nowe wersje programów zamieszczone w tym wydaniu zwierają szereg poprawek i zmian, z których najciekawsze to:

  • pasek z przyciskami m.in. „schowka” w podręcznych menu (PRO, STD),
  • wyszukiwanie kosztorysów wg fragmentu nazwy pliku (NEX, PRO, STD),
  • możliwość edycji narzutów w oknach dialogowych (NEX),
  • duże zmiany w oknie wstawiania pozycji (NEX) - zachęcam do lektury artykułu pana Emila Łuszczyka - "Norma EXPERT - zmiany w oknie wstawiania pozycji".

 

Baza katalogowa wszystkich wersji Normy wzbogaciła się o nową pozycję - KNR AT-37 Iniekcje ciśnieniowe w konstrukcji oraz w gruncie.

 

 

Życzę Państwu miłej lektury
Jarosław Deja