Budujemy, budujemy ...

Ekologicznie - ekonomicznie  

Magazynowanie energii z odnawialnych źródeł energii sprawia wiele problemów technicznych/ technologicznych, wiąże się też z dużymi kosztami instalacji (vide artykuły „Ekologicznie = ekonomicznie? Magazynowanie energii” Jarosław Maliński BzG 1/2013 i 2/2013). Dlatego cieszyć nas może, że polska firma bierze udział w projekcie badawczo-rozwojowym dotyczącym poprawy efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii z zastosowaniem sezonowych magazynów ciepła. Mostostal Warszawa współpracując z jednostkami badawczymi i uniwersytetami z Niemiec, Belgii, Holandii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii opracowuje pierwszą na świecie baterię termochemiczną. Dla magazynowania energii wykorzystuje reakcje chemiczne zachodzące między hydratami soli a wodą, co pozwala na magazynowanie takiej samej ilości energii, która mieści się w 1 m³ wody, ale w kilkukrotnie mniejszej jednostce objętości. Metoda ta likwiduje również całkowicie problem strat energii w miarę upływu czasu. Skumulowana w bateriach termochemicznych energia może być wykorzystywana m.in. na potrzeby ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Główną zaletą jest możliwość wykorzystania w okresie zimowym energii pozyskanej latem. W przypadku zastosowania metody konwencjonalnej, a więc magazynowania w wodzie, byłoby to niewykonalne. Co dla nas bardzo ważne, technologia ta jest opracowana (i testowana) dla warunków klimatycznych zbliżonych do Polski. Więcej na http://www.mostostal.waw.pl/zrownowazony-rozwoj/badania-i-rozwoj/aktualnosci/archiwum/mostostal-warszawa-opracowuje-pierwsza-na-swiecie-baterie-termochemiczna i http://merits.eu

 

*

Trina Solar – największy na świecie producent modułów fotowoltaicznych – jest zainteresowany polską technologią XTPL, która w przyszłości może umożliwić zwiększenie wydajności krzemowych ogniw słonecznych, obecnie dominujących na rynku fotowoltaiki (ponad 90% ogniw słonecznych na świecie jest wytwarzana w oparciu o krzem krystaliczny).
Opracowana przez polskich naukowców dr. Filipa Granka i dr. Zbigniewa Rozynka technologia XTPL, pozwala na drukowanie transparentnych optycznie, ultracienkich struktur przewodzących prąd elektryczny, które znajdą zastosowanie jako przezroczyste elektrody w ogniwach słonecznych, ekranach dotykowych oraz w wyświetlaczach.
Warto dodać, że polskim wynalazkiem (chronionym już zgłoszeniem patentowym) zainteresowani są nie tylko producenci z Chin, ale też Polski, Niemiec, Belgii i USA.
Więcej na http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/21390/fotowoltaiczny-gigant-zainteresowany-polska-technologia