Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Urząd Zamówień Publicznych przygotował do ewentualnego wykorzystania edytowalną wersję formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, która znajduje się pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/edytowalna-wersja-formularza-jednolitego-europejskiego-dokumentu-zamowienia-jedz