Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

W dniu 13 lipca 2016 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz.1020) długo oczekiwana nowelizacja Prawa zamówień publicznych implementująca Dyrektywy UE z 2014 r. (Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw).
W najbliższym wydaniu BzG przedstawimy Państwu obszerne omówienie wprowadzonych zmian dotyczących zamówień na roboty budowlane.