Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Artykuł wstępny - BzG 3/2016

Szanowni Państwo!

Ten numer zdominowała długo oczekiwana nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. implementująca na polski grunt Dyrektywy UE z 2014 r.
Szczegółowe omówienie wprowadzonych nią zmian dotyczących robót budowlanych znajdziecie Państwo w artykule pana Andrzeja Warwasa Zamówienia publiczne na roboty budowlane po nowelizacji ustawy Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r.
Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu po nowelizacji Prawa zamówień publicznych omawia pani Ewa Wiktorowska.

Zapraszamy także do zapoznania się z artykułami:

  • Zamówienia in-house – czym są, kiedy można je stosować i jak ich udzielać? pana Grzegorza Bednarczyka oraz
  • Refleksje po II Letnich warsztatach kosztorysantów – czy nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych znacząco wpłynie na pracę kosztorysanta? pana Tomasza Pytkowskiego.
     

Również tematyka tegorocznych warsztatów organizowanych przez SKB dotyczy nowych zadań stawianych przed kosztorysantami przez nowelę Pzp (patrz Aktualności).
A ponieważ nasz prawodawca nie próżnuje i wprowadza zmiany w wielu dziedzinach prawa, panowie Dariusz Piasta i Grzegorz Bednarczyk w swoich artykułach szczegółowo omówili obowiązujące przepisy dotyczące odsetek ustawowych – kiedy należy je naliczać, jakie i w jakiej wysokości.
W cyklu Ekologicznie=ekonomicznie? mamy tym razem aż trzy artykuły:

Koszt drogi fotowoltaicznej pana Wojciecha Żnińskiego, Nie tylko Melexy i Aby prądu nie zabrakło pana Jarosława Malińskiego.

 

 

Życzę Państwu miłej lektury
Jarosław Deja