Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 3/2016

Aktualności

 1. Aktualności - Redakcja
   

Kącik Kosztorysanta

 1. Refleksje po II Letnich warsztatach kosztorysantów - Tomasz Pytkowski
  W dniach 17-18 czerwca 2016 r. odbyły się „II Letnie warsztaty dla kosztorysantów”, w trakcie których uczestnicy dyskutowali czy nowelizacja Pzp znacząco wpłynie na pracę kosztorysanta.
   

 2. Kolejne kroki w Normie EXPERT (część II) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  W pierwszej części omówiony został import cen RMS, narzutów kosztorysowych oraz cen jednostkowych robót z baz Intercenbudu dostarczonych na płycie CD, w drugiej – wczytanie cen do programu „on-line” ze strony internetowej.
   

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na III kwartał 2016 - INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie III kwartału 2016 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na III kwartał 2016 - INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na III kw. 2016 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Gospodarka i budownictwo w I półroczu 2016 roku - Zofia Bolkowska
  „W budownictwie wyniki w pierwszym półroczu 2016 były bardzo słabe, sektor budownictwa od dłuższego czasu jest niestabilny i nieprzewidywalny. Na niekorzystne prognozy zmian stabilizujących budownictwo nakłada się jeszcze regres na rynku inwestycyjnym i niepewność co do napływu środków unijnych na realizację programów infrastrukturalnych.”
   

 4. Koszt drogi fotowoltaicznej - Wojciech Żniński
  Czy będziemy się poruszać po drogach z nawierzchniami fotowoltaicznymi? Z artykułu dowiemy się o próbach wbudowywania paneli słonecznych w chodniki, drogi, oraz o kosztach tych instalacji.
   

Zamówienia publiczne

 1. Zamówienia publiczne na roboty budowlane po nowelizacji ustawy Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r. - Andrzej Warwas
  Ostatnia nowelizacja ustawy Pzp (z 22.06.2016) wprowadziła szereg zmian dotyczących udzielania zamówień na roboty budowlane. Autor poddał wnikliwej analizie uchwalone przepisy oraz ocenił ich wpływ na funkcjonowanie systemu zamówień publicznych.
   

 2. Kryteria kwalifikacji podmiotowej wykonawców w zamówieniach publicznych. Część 3 – Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu po nowelizacji Prawa zamówień publicznych - Ewa Wiktorowska
  W trzeciej części artykułu autorka opisuje w jaki sposób zostały zaimplementowane do ustawy Prawo zamówień publicznych przepisy art. 58 dyrektywy 2014/24/UE dotyczące kryteriów kwalifikacji wykonawców.
   

 3. Zamówienia in-house – czym są, kiedy można je stosować i jak ich udzielać? - Grzegorz Bednarczyk
  „Zagadnieniem, które chyba najczęściej pojawiało się w publicznej debacie związanej z wdrożeniem nowych dyrektyw zamówieniowych do prawa polskiego była kwestia implementacji zasad dotyczących tzw. zamówień „in-house”. To angielskie określenie w dosłownym tłumaczeniu odnosi się do przedsięwzięcia realizowanego we własnym zakresie, własnymi siłami, w ramach własnego przedsiębiorstwa.”
   

 4. Zamówienia publiczne w Irlandii - Dariusz Piasta
  „Dla irlandzkiego systemu zamówień publicznych charakterystyczne jest to, że wiążące prawnie przepisy dotyczą tylko tych zamówień, które są objęte ze względu na wartość zakresem unijnych dyrektyw, czyli przekraczają określone w nich progi.”
   

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Odsetki ustawowe na nowych zasadach - Dariusz Piasta
  Szczegółowe omówienie obowiązujących przepisów dot. odsetek ustawowych – zmian wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 listopada 2015 r.).
   

 2. Odsetki za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego - Grzegorz Bednarczyk
  Wraz z nowymi przepisami dotyczącymi sposobu naliczania i wysokości odsetek ustawowych pojawiły się wątpliwości odnośnie ich stosowania. Autor w przystępny sposób objaśnia jak naliczać odsetki (kiedy, jakie i w jakiej wysokości).
   

 3. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część XV) - Jerzy Bolkowski
  Przykłady obejmują inwestycje mieszkaniowe, usługowe, handlowe, biurowe, hotelowe oraz realizowane na potrzeby działalności magazynowej, logistycznej i in. rozpoczęte w okresie względnie dobrej koniunktury.
   

Budujemy, budujemy...

 1. Do zagubienia jeden krok, czyli słów kilka o wymaganych kwalifikacjach przy obsłudze sprzętu na budowie - Przemysław Róziewicz
  Poszczególne rodzaje prac w budownictwie wymagają wielu odrębnych uprawnień potwierdzanych świadectwami wydawanymi przez rozmaite organy. W artykule przedstawione zostały niektóre z nich.
   

 2. Nie tylko Melexy - Jarosław Maliński
  Przegląd samochodów z napędem hybrydowym i elektrycznym dostępnych na naszym rynku.
   

 3. Aby prądu nie zabrakło - Jarosław Maliński
  Kontynuacja informacji nt. magazynowania energii z odnawialnych źródeł (o czym była mowa w Aktualnościach w BzG 1/2016). W artykule szczegółowo przedstawiono inne rozwiązania.
   

Programy

 1. Kolejne kroki w Normie EXPERT (część II) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  W pierwszej części omówiony został import cen RMS, narzutów kosztorysowych oraz cen jednostkowych robót z baz Intercenbudu dostarczonych na płycie CD, w drugiej – wczytanie cen do programu „on-line” ze strony internetowej.