Nowość!!! Kalkulatory w INTERCENBUDZIE!!!

 

W celu ułatwienia procesu wyceny kosztorysów oddajemy w Państwa ręce nowy mechanizm, dzięki któremu będzie możliwe wyliczenie w każdym przedsiębiorstwie rzeczywistych stawek Robocizny oraz wskaźnika Kosztów pośrednich.
 

Korzystając z naszego Kalkulatora stawki R, kosztorysant po wpisaniu kilku podstawowych informacji na temat płac funkcjonujących w danym zakładzie pracy (np. czas pracy robotników, wynagrodzenie zasadnicze, obciążenia z tytułu ZUS itp.), może wyliczyć rzeczywistą stawkę robocizny R, jaka powinna być stosowana w kosztorysach sporządzanych przez danego przedsiębiorcę.

Nowy mechanizm umożliwia również wyliczenie wskaźnika procentowego narzutu kosztów pośrednich Kp. Dzięki wbudowanemu formularzowi preliminarza kosztów, Kalkulator wyliczy nam realny wskaźnik Kp dla nowej inwestycji, remontu czy modernizacji obiektu budowlanego. Do preliminarza należy przyjąć dane z księgowości firmy dotyczące kosztów zatrudnienia i pracy sprzętu.
Nowy mechanizm dostępny jest pod adresem: http://intercenbud.pl/kalkulatory/


Zapraszamy do korzystania i życzymy udanych kalkulacji.

 

**

Rozszerzenie bazy INTERCENBUD od 2017 r.
Miło nam Państwa poinformować, że od 2017 r. w INTERCENBUDZIE będziemy publikować stawki R dla robót specjalistycznych (wysoki standard) w podziale regionalnym.
Dodatkowo znajdą Państwo „globalny” wskaźnik kosztów zakupu, który można zastosować do wszystkich materiałów w kosztorysie.