Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 1/2017

Aktualności

 • Aktualności - Redakcja
   

Kącik Kosztorysanta

 1. Koszty cyklu życia (część II) - Balbina Kacprzyk
  W drugiej części artykułu autorka kontynuuje tematykę dotyczącą kosztów cyklu życia, omawiając metodykę szacowania LCC i zastosowanie analizy LCCA.
   

 2. Kolejne kroki w Normie EXPERT (część IV) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  W niniejszej części zostało przedstawione importowanie do NEX-a PDF-ów zapisanych w różnych programach kosztorysowych.
   

 3. Minimalna stawka godzinowa - Andrzej Warwas
  Autor przedstawia wpływ zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej na zmianę wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych.
   

 4. Gdybym był... - Wojciech Żniński
  (cyt.) „Czy projektanta można za przeproszeniem sobie "wychować"? Ustalić z nim jasne reguły dotyczące przekazywanej dokumentacji? Próbować można, z moich obserwacji wynika, że ... nie za bardzo się to udaje.
   

 5. „Paper endures all” (Papier przyjmie wszystko) - Tomasz Pytkowski
  (cyt.) „Każdy kosztorysant powinien znać nie tylko strukturę podziału kosztów, ale również ich elementy składowe, gdyż w przeciwnym przypadku będzie dochodziło do ich dublowania w ramach narzutu liczonego wskaźnikiem oraz w poszczególnych pozycjach kosztorysowych.
   

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na I kwartał 2017 - INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie I kwartału 2017 r. opracowane na podstawie danych GUS oraz stawka minimalna na rok 2017.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na I kwartał 2017 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na I kw. 2017 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Rok 2016 w gospodarce polskiej - Zofia Bolkowska
  W artykule zamieszczone zostały tablice poglądowe i wykresy ilustrujące stan polskiego budownictwa na tle całej gospodarki.
   

Zamówienia publiczne

 1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-406/14 („Wrocław – miasto na prawach powiatu”) - Dariusz Piasta
  W BzG nr 3/2015 przedstawiono pytania skierowane przez WSA do TSUE dotyczące możliwości procentowego ograniczenia przez zamawiającego wartości zamówienia, jaką wykonawca może zlecić podmiotom trzecim (podwykonawcom) oraz rozumienia pojęcia „naruszenia” w kontekście unijnych przepisów regulujących przyznawanie i wydatkowanie środków pomocowych (funduszy). W niniejszym numerze omówiono wyrok TSUE w tej sprawie.
   

 2. Komunikacja między zamawiającym i wykonawcami - Grzegorz Bednarczyk
  (cyt.) „...elektronizacja zamówień publicznych to jedna z największych rewolucji w polskim systemie zamówień publicznych.
   

 3. Zapłata wykonawcy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Grzegorz Bednarczyk
  (cyt.) „Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego właściwie zawsze wiąże się dla wykonawcy z ryzykiem. Szanse na wygranie przetargu nie są wielkie, natomiast koszty ponieść trzeba. Co prawda ostatnie zmiany w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych w pewnym zakresie koszty te wyeliminowały, ale nie do końca.
   

 4. Zamówienia publiczne w Mołdawii - Dariusz Piasta
  Najważniejszymi instytucjami w zakresie zamówień publicznych w Mołdawii są Ministerstwo Finansów oraz Agencja Zamówień Publicznych, a organem odwoławczym od stycznia 2017 r. nowo utworzona Narodowa Agencja ds. Rozpatrywania Skarg. System zamówień publicznych wykazuje pewne cechy centralizacji. Wprawdzie poszczególni zamawiający sami prowadzą postępowania o zamówienia publiczne, mają jednak obowiązek uzyskania akceptacji Agencji dla przygotowanych przez siebie dokumentów przetargowych.
   

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Program Mieszkanie plus szansą na przetrwanie czy kolejne rozczarowanie? - Heliodor Jerzy Orłowski
  Program „Mieszkanie Plus” to kolejne już podejście mające poprawić sytuację na rynku mieszkaniowym po programach dopłat do kredytów mieszkaniowych „Rodzina na Swoim” oraz „Mieszkanie dla Młodych”.
   

 2. Wiosna, panie sierżancie… czyli o wzroście i pielęgnacji rusztowań - Przemysław Róziewicz
  W artykule zostały przedstawione zalecenia jak prawidłowo postępować z rusztowaniami w trakcie ich stawiania, korzystania i rozbiórki.
   

 3. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część XVII) - Jerzy Bolkowski
  Przykłady obejmują inwestycje mieszkaniowe, usługowe, handlowe, biurowe, hotelowe oraz realizowane na potrzeby działalności magazynowej, logistycznej i in.
   

Budujemy, budujemy...

 1. W tydzień na Marsa… - Jarosław Maliński
  Z artykułu dowiadujemy się w jakim czasie pokonalibyśmy odległość z Ziemi na Czerwoną Planetę przy obecnym stanie technologii.
   

 2. Systemowe profile okapowe (część I) - Maciej Rokiel
  W naprawach uszkodzonych połaci i przecieków tarasów, balkonów jednym z trudniejszych do poprawnego wykonania detali jest okap. W artykule zostały przedstawione dwa warianty odtworzenia okapu: z powierzchniowym odprowadzeniem wody (w części I) oraz z drenażowym odprowadzeniem wody (w części II).
   

 3. Droga pod napięciem - Jarosław Maliński
  Kwestie pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii były wielokrotnie poruszane na łamach kwartalnika BzG. I tak na przykład w numerze 3/2016 w artykule „Koszt drogi fotowoltaicznej” omówiono przekształcanie energii promieni słonecznych w energię elektryczną. W niniejszym – przekształcanie energii kinetycznej ludzi i samochodów w elektryczną.
   

Programy

 1. Kolejne kroki w Normie EXPERT (część IV) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  W niniejszej części zostało przedstawione importowanie do NEX-a PDF-ów zapisanych w różnych programach kosztorysowych.