Kodeks urbanistyczno-budowlany

Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów w dniu 5 grudnia 2016 r. wydała opinię o projekcie ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany.

źródło: radalegislacyjna.gov.pl