Zamówienia publiczne

Wzorcowe dokumenty – Plan sposobu wykonania zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych określonych w art. 154 pkt 10 ustawy Pzp w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.

W rozdziale „Planowane do przygotowania wzory dokumentów i klauzul. Dokumenty dotyczące przygotowania postępowania” na stronach 19-21 przedstawiono tematykę modelowania danych budowlanych (BIM).

źródło: www.uzp.gov.pl