Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 2/2017

Aktualności

 • Aktualności - Redakcja
   

Kącik Kosztorysanta

 1. Koszty cyklu życia (część III) - Balbina Kacprzyk
  Przykład opracowania kryteriów i wymagań w zakresie efektywności energetycznej i kryteriów środowiskowych dla przetargów publicznych.
   

 2. Kolejne kroki w Normie EXPERT (część V) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Omówienie importowania do Normy EXPERT pdf-ów ze skanów.
   

 3. Wyposażenie w kalkulacji cen na roboty budowlane - Andrzej Warwas
  Autor przedstawia i omawia często występujące w zamówieniach publicznych nieprawidłowości polegające na braku wnikliwej analizy przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych w szczególności dotyczących łączenia różnych rodzajów zamówień, w tym wykonania robót budowlanych z dostawą wyposażenia.
   

 4. Wycena robót budowlanych (część I) - Renata Niemczyk
  Część I. Dokumentacja projektowa podstawą kalkulacji kosztorysowej
   

 5. Przedmiar robót (część I) - Tomasz Pytkowski
  Część I. Przedmiar robót w istniejącym stanie prawnym
   

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na II kwartał 2017 - INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie II kwartału 2017 r. opracowane na podstawie danych GUS oraz stawka minimalna na rok 2017.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na II kwartał 2017 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na II kw. 2017 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Pierwszy kwartał 2017 roku w gospodarce polskiej - Zofia Bolkowska
  W artykule zamieszczone zostały tablice poglądowe i wykresy ilustrujące stan polskiego budownictwa na tle całej gospodarki.
   

 4. Gdybym był... (część II) - Wojciech Żniński
  (cyt.) „… każda budowa jest inna i na hurra nie można do kosztorysu "wrzucić" nie wiadomo jakiej stawki i narzutów kosztorysowych. Stosując je zbyt niskie, możemy być posądzeni albo o kiepskie wykonywanie prac, albo o zawyżanie cen materiałów i ukrywaniu w nich kosztów robocizny... Za wysokie - nie będziemy konkurencyjni i nie dostaniemy roboty.
  Wycena kilkunastu obiektów dla różnych stawek R i wskaźników narzutów Kp i Z.
   

Zamówienia publiczne

 1. Podstawy wykluczenia wykonawcy (art. 24 Pzp) (część II) - Ewa Wiktorowska
  Autorka poddała analizie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który w wyniku zamierzonego działania, rażącego niedbalstwa lub lekkomyślności wprowadził zamawiającego w błąd.
   

 2. Podwykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne - Grzegorz Bednarczyk
  (cyt.) „…wiele się zmieniło w zakresie podwykonawców w zamówieniach publicznych. Ustawodawca położył znacznie większy nacisk na eliminację z rynku (nawet w roli podwykonawców) podmiotów, które ... nie powinny mieć dostępu do tego rynku.
   

 3. Jak złożyć ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne - Grzegorz Bednarczyk
  W artykule zostały zawarte podstawowe wymogi dotyczące przygotowania i złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne - począwszy od formy sporządzenia i przekazania, poprzez skompletowanie niezbędnych dokumentów a skończywszy na odpowiednim jej opakowaniu.
   

 4. Zamówienia publiczne w Holandii - Dariusz Piasta
  System zamówień publicznych w Holandii jest zdecentralizowany – poszczególni zamawiający sami są odpowiedzialni za prowadzone przez siebie procedury i udzielane zamówienia.
   

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Uwarunkowania prawne budowy mieszkań na wynajem - Heliodor Jerzy Orłowski
  Autor omawia problemy związane z wdrażaniem Programu Mieszkanie plus.
   

 2. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część XVIII) - Jerzy Bolkowski
  Przykłady obejmują inwestycje mieszkaniowe, usługowe, handlowe, biurowe i in.
   

Budujemy, budujemy...

 1. Wielka woda - Jarosław Maliński
  Aby ochronić się przed żywiołem wody i zapanować nad jej nadmiarem, budowane są elektrownie wodne, zapory, wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki - w tekście zaprezentowano przykłady budowli hydrotechnicznych.
   

 2. Za pan brat z prądem, czyli jak żyć z zabójcą w domu i zagrodzie - Przemysław Róziewicz
  (cyt.) „…przepływ prądu o natężeniu zaledwie 30 mA może rozpocząć proces zakłócania pracy mięśni układu oddechowego, wzrost natężenia do przedziału od 75 do 250 mA prowadzi do migotania komór serca, a przepływ prądu o natężeniu ok. 5 A praktycznie powoduje ugotowanie organów.
   

 3. Nie tylko Filip z konopi… - Anna Kurowicka
  Jak można wykorzystać konopie przemysłowe w budownictwie, oraz co to jest „hempcrete”, jego właściwości i stosowanie.
   

 4. Pogromcy smogu - Jarosław Maliński
  Autor przedstawia sposoby walki ze smogiem w Polsce i na świecie.
  Uwaga: mieszkańcy warszawskich Bielan mogą przyczynić się, poprzez głosowanie, do powstania przy ul. Gajcego 7A wieży, która polepszy czystość powietrza w rejonie osiedla Wrzeciono. Głosowanie na pomysł odbędzie się w dniach 14 - 30 czerwca br.
   

Programy

 1. Kolejne kroki w Normie EXPERT (część V) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Omówienie importowania do Normy EXPERT pdf-ów ze skanów.