Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Artykuł wstępny - BzG 2/2017

Szanowni Państwo!

W tym wydaniu mamy kilka ciekawych kontynuacji, m.in. trzecią część Kosztów cyklu życia pani Balbiny Kacprzyk, w której autorka przedstawia przykład opracowania kryteriów i wymagań w zakresie efektywności energetycznej oraz kryteriów środowiskowych dla przetargów publicznych.

Wszystkich czytelników śledzących Kolejne kroki w Normie EXPERT pana Kazimierza St. Nowickiego, zapraszam do lektury piątego odcinka tutoriala, w którym autor bardzo dokładnie, krok po kroku, opisuje procedurę wczytywania kosztorysów i przedmiarów ze skanów zapisanych w formacie PDF.

W drugiej części Podstaw wykluczenia wykonawcy (art. 24 Pzp) pani Ewa Wiktorowska poddała analizie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który w wyniku zamierzonego działania, rażącego niedbalstwa lub lekkomyślności wprowadził zamawiającego w błąd.

 

W Kąciku Kosztorysanta warto zajrzeć do pierwszej części artykułu pani Renaty Niemczyk - Wycena robót budowlanych - poświęconej dokumentacji projektowej, do Przedmiaru robót pana Tomasza Pytkowskiego, w którym autor podjął temat przedmiaru robót w istniejącym stanie prawnym, a także do artykułu Wyposażenie w kalkulacji cen na roboty budowlane pana Andrzeja Warwasa o najczęstszych nieprawidłowościach pojawiających się w zamówieniach publicznych.

 

W poprzednim numerze pisaliśmy o konkursie Smogathon 2016 przeznaczonym dla inżynierów, naukowców i studentów, którzy chcą włączyć się do walki ze smogiem. W bieżącym wydaniu znacznie szerzej o sposobach zwalczania tego zjawiska (nie tylko na świecie ale też w Polsce) przeczytać można w artykule pana Jarosława Malińskiego Pogromcy smogu.

 

W dziale Informacje kosztowo-cenowe znalazły się stałe pozycje, m.in. kosztorysowe stawki robocizny, wskaźniki narzutów, regionalne stawki robocizny na II kw. 2017 r. - dodam, że począwszy od tego kwartału rozszerzamy informacje o stawki robocizny dla robót o wysokim standardzie w podziale regionalnym. W tym samym dziale znajdziecie Państwo również podsumowanie pierwszego kwartału w polskiej gospodarce autorstwa pani Zofii Bolkowskiej.

Nie należy zapominać o Przepisach prawnych, a tu jak zwykle dość długa lista zmian, z którymi na pewno warto się zapoznać.

 

Życzę Państwu miłej lektury
Jarosław Deja