Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Artykuł wstępny - BzG 3/2017

Szanowni Państwo!

1 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Znowelizowano m.in. art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym obecnie inwestor oraz generalny wykonawca mają solidarnie odpowiadać za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Nowe przepisy mają usunąć problemy natury interpretacyjnej, a dzięki większej precyzji sprawić, że proces budowlany będzie przebiegał bezproblemowo dla wszystkich jego uczestników. Czy tak się stanie pokaże czas. Warto jednak trzymać rękę na pulsie i zapoznać się ze zmianami w systemie ochrony podwykonawców. W sposób rzeczowy pisze o tym pan Grzegorz Bednarczyk w artykule Solidarna odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcom po 1 czerwca 2017 r.

 

Polecam również Państwa uwadze artykuły:

  • Kolejne kroki w Normie EXPERT (część VI) pana Kazimierza Stanisława Nowickiego
  • Problematyka kosztorysowania w umowach o roboty budowlane pani Renaty Niemczyk
  • Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pana Andrzeja Warwasa

 

Do ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzono nowe regulacje wzmacniające stosowanie klauzul społecznych i przestrzeganie prawa pracy w ramach zamówień publicznych. W efekcie analizy nowych regulacji Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wypracowali wspólne stanowisko, zgodnie z którym dla realizacji celów określonych w art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp zamawiający jest uprawniony do żądania od wykonawców lub podwykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. W dziale Przepisy prawne opublikowaliśmy Komunikat Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r. wraz z linkiem do opinii uwzględniającej wspólne stanowisko obu stron.

 

Chciałbym również przypomnieć Państwu, że Buduj z Głową to nie tylko artykuły, przepisy prawne, aktualizacje programów i baz KNR. Każda płyta zawiera pełne wersje Normy PRO, EXPERT, STANDARD (do końca tego roku) oraz STANDARD 2. To oznacza, że w przypadku dowolnej awarii (czy to komputera, czy dysku twardego) zamiast poszukiwać oryginalnej płyty instalacyjnej Normy, którą być może kupiliście Państwo wiele lat temu, możecie sięgnąć po ostatnie wydanie Buduj z Głową i zainstalować najnowszą wersję Waszego ulubionego programu. Myślę, że to jeden z ważniejszych powodów, dla których warto prenumerować nasz kwartalnik.

Nowe wersje zamieszczone w tym wydaniu BzG zawierają z jednej strony poprawki, a z drugiej nowe bądź ulepszone funkcje programu (szczegóły znaleźć można w dziale Aktualizacji). Bazę katalogów rozszerzyliśmy o nową pozycję - KNR AT-38 Systemy ociepleń ATLAS.

 

Jubileusze to ważne momenty w naszym życiu, życiu rodziny i... firmy. A rok 2017 jest szczególnie ważny dla dwóch z nich.

W marcu 35-lecie działalności obchodziło Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa, które powstało w 1982 roku z inicjatywy działaczy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa jako jednostka gospodarcza wspierająca działalność statutową stowarzyszenia, w oparciu o wykorzystanie kwalifikacji zawodowych jego członków.
Natomiast w maju obchodził 30-lecie Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Promocja działający od 1987 roku i publikujący m.in. informacje o cenach w budownictwie.

Obu firmom, ich zarządom oraz pracownikom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Życzę Państwu miłej lektury
Jarosław Deja