Zamówienia publiczne - opinia dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

Obowiązek określania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy, stanowi spore wyzwanie dla zamawiającego.
W folderze Przepisy prawne znajdą Państwo podlinkowaną do Komunikatu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r. opinię dotyczącą art. 29 ust. 3a ustawy Pzp uwzględniającą wspólne stanowisko obu stron.