VAT „odwrócony”

Ponieważ otrzymujemy sygnały, że stosowanie „odwróconego VAT-u” w budownictwie nadal budzi wiele kontrowersji (patrz też – wypowiedź wiceprezesa zarządu PZPB http://pzpb.com.pl/odwrocony-vat-wykancza-podwykonawcow/),
ponownie zamieszczamy objaśnienie podatkowe Min.Fin., z którym mogli Państwo zapoznać się już w BzG 2/2017 (Przepisy prawne poz.46).