Minimalna stawka kalkulacyjna wynagrodzenia w budownictwie 2018

Na stronie internetowej Związku Zawodowego „Budowlani” 13 listopada br. została opublikowana minimalna stawka kalkulacyjna wynagrodzenia dla robót budowlano-montażowych w 2018 roku.
Stawka kalkulacyjna rekomendowana przez sygnatariuszy Porozumienia (zawartego 8 kwietnia 2014 przez największe polskie organizacje pracodawców i pracowników budownictwa) na rok 2018 wynosi 17,79 zł.

Kalkulacja stawki jest dostępna na stronie: http://zzbudowlani.pl/?p=3129