Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Artykuł wstępny - BzG 1/2018

Szanowni Państwo!

Mamy 20 lat! Co prawda - tu cytat za Wikipedią: "Największymi jubileuszami są rocznice mające cyfrę 1 z następującymi po niej zerami...", ale jak zwykle wszystko jest względne. Dla Athenasoft to bardzo ważny okres. Od 20 lat jesteśmy liderem w branży kosztorysowej. Z uwagą śledzimy zachodzące w niej zmiany, zarówno te w przepisach prawnych, te dotyczące zmieniających się trendów w kosztorysowaniu, jak również w technologii wytwarzania oprogramowania. Ale chyba największy wpływ na nasze produkty mają sami Użytkownicy. Mnóstwo mniejszych i większych opcji, jakie pojawiły się w Normie w ciągu ostatnich 20 lat, to Państwa zasługa, efekt uwag, życzeń a czasami wręcz... żądań . Wynikiem tej współpracy jest Norma - najlepszy i najlepiej rozpoznawalny program kosztorysowy na rynku.

Na jubileuszowej płycie znajdziecie Państwo najnowsze, pełne wersje Normy PRO, EXPERT oraz Normy STANDARD 2. Użytkownicy Normy EXPERT mogą korzystać z przeglądarki modeli w technologii BIM, a także rozbudowanego importu projektów zapisanych w formacie IFC.

W bazie katalogów normatywnych (to dotyczy wszystkich wersji Normy) pojawiły się dwie nowości, tj.:

  • KNR AT-39 Tarasy i balkony w technologii ATLAS oraz
  • KNR AT-99 Rozdział 04 Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce.

Pełne listy zmian znaleźć można w sekcjach poświęconych poszczególnym wersjom programów.

A co warto przeczytać w tym wydaniu? Ja polecam, a wręcz żądam , żeby przeczytali Państwo artykuł pana Tomasza Pytkowskiego "Katalogi Nakładów Rzeczowych - konieczność, wygoda, przyzwyczajenie i rutyna czy też zbędny balast ?". Jak sam autor stwierdził: skłamałbym, gdybym napisał, że jako pierwszy chwycę przysłowiowego „byka za rogi”. Temat faktycznie nie jest nowy, ale zaprząta myśli wielu kosztorysantów i... producentów programów kosztorysowych, bo jeśli nie KNR-y, to co?

Polecam również lekturę dwóch ciekawych artykułów poświęconych termoizolacji budynków. Pierwszy z nich to "Izolacja natryskowa pianką poliuretanową" pana Wojciecha Żnińskiego, a drugi "Ekologiczne izolacje termiczne budynków" autorstwa pani Anny Kurowickiej.

"O preferowanej liczbie szczebli w drabinie, czyli słów kilka na temat bezpieczeństwa przy korzystaniu z drabin" pisze pan Przemysław Róziewicz. Już słyszę głosy: BHP? Ale nuda! Może i tak, ale jeśli (tu cytat z artykułu): "Ponad 30% wypadków związanych z upadkami z wysokości związane jest z używaniem przenośnych drabin.", to nie mamy innego wyjścia - będziemy nudzić i to do... skutku.

Polecam również "Naukę latania" pana Jarosława Malińskiego. Aż się prosi, żeby napisać "nauka latania według...", ale nie, to nie jest kurs a krótki przegląd pojazdów mechanicznych przystosowanych zarówno do ruchu drogowego jak i lotniczego, czyli samochodów latających.

Jak zwykle sporo miejsca poświęcamy zamówieniom publicznym. W tym numerze pan Andrzej Warwas podjął temat "Kosztorysowania w zamówieniach publicznych - potrzeba standaryzacji", pan Grzegorz Bednarczyk napisał o "Kontrakcie FIDIC w warunkach zamówienia publicznego" a pan Dariusz Piasta omówił "Zamówienia publiczne w Austrii".

Lista zmian i nowości w dziale Przepisów prawnych jest wyjątkowo długa (ponad 70 pozycji). Na pewno trzeba zwrócić uwagę na poz. 20, tj. ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz na opublikowany na stronie 44 Informatora UZP nr 4/2017 artykuł "Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane z uwzględnieniem dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy".

 

Życzę Państwu miłej lektury
Jarosław Deja