Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 2/2018

Kącik Kosztorysanta

 1. Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych – propozycje zmian (część I) - Tomasz Pytkowski
  (cyt.) „Celem niniejszego artykułu nie jest analiza rozporządzeń pod kątem punktowania ich poszczególnych wad, co już kilkukrotnie było omawiane na konferencjach, a wskazanie kilku kluczowych aspektów, które należy rozwiązać przy tworzeniu nowych rozporządzeń.
   

 2. Głos w dyskusji o kosztorysie inwestorskim - Andrzej Warwas
  Powodem wzrostu zainteresowania tematyką dotycząca kosztorysu inwestorskiego m.in. są planowane zmiany w systemie zamówień publicznych - podjęcie prac nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych.
   

 3. Norma EXPERT nowe wyzwania (część I) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Najnowszą Normę EXPERT wyposażono w moduł importu projektów trójwymiarowych utworzonych w technologii BIM zapisanych w formacie IFC. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami i sposobem obsługi Przeglądarki IFC.
   

 4. Norma EXPERT nowe wyzwania (część II) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Po części teoretycznej, czas praktykę. Autor przedstawia sposoby przenoszenia danych z modelu IFC do kosztorysu w Normie.
   

 5. Myszki komputerowe - Dominika Bugajska-Skwara
  Kilku- kilkunastogodzinna praca przy komputerze, to chleb powszedni kosztorysantów i projektantów. Praca na dwie ręce z wykorzystaniem manipulatora i myszki 3D nie tylko przyspiesza pracę nad projektem/ kosztorysem, ale i powoduje zachowanie prostej (ergonomicznej) pozycji przy pracy.
   

 6. Konferencje SKB - Zarząd SKB
  Relacja z Konferencji SKB w dniach15-16 marca 2018 oraz zaproszenie na warsztaty w Warszawie i Zakopanem.
   

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na II kwartał 2018 – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie II kwartału 2018 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na II kwartał 2018 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na II kw. 2018 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Gospodarka w I kwartale 2018 roku - Zofia Bolkowska
  W artykule zamieszczone zostały tablice poglądowe i wykresy ilustrujące stan polskiego budownictwa na tle całej gospodarki.
   

Zamówienia publiczne

 1. Warunki dotyczące gwarancji przy realizacji umowy o zamówienie publiczne - Grzegorz Bednarczyk
  Autor przedstawia uwagi dotyczące warunków utrzymania gwarancji na przedmiot zamówienia.
   

 2. Komisja przetargowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Grzegorz Bednarczyk
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komisja przetargowa stanowi zespół pomocniczy kierownika zamawiającego. W artykule zostały opisane kwestie dotyczące sposobu jej powoływania, celów działania, charakteru, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji.
   

 3. Zamówienia publiczne w Indonezji - Dariusz Piasta
  W Indonezji brak jest jednej ogólnej ustawy o zamówieniach publicznych. Kwestie te uregulowano w kilku, nierzadko sprzecznych ze sobą rozporządzeniach i dekretach prezydenckich.
   

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Program funkcjonalno-użytkowy – zagrożenia (część II) - Renata Niemczyk
  Kontynuacja artykułu, w którym autorka pokazuje zagrożenia wynikające z braku precyzji w opisie przedmiotu zamówienia sporządzonym przez zamawiającego.
   

 2. Wady (usterki, niedoróbki) w robotach budowlanych - Heliodor Jerzy Orłowski
  Wady budowlane są częstym przedmiotem sporów dotyczących wykonanych robót budowlanych. W artykule przedstawiono definicje prawne wad: fizycznych (jawnych, istotnych, ukrytych, trwałych i podstępnie zatajonych) oraz prawnych.
   

 3. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część XXII) - Jerzy Bolkowski
  Przykłady obejmują inwestycje mieszkaniowe, usługowe, handlowe, biurowe i in.
   

 4. Certyfikacja jakości budynków – ciąg dalszy - Jerzy Bolkowski
  W BzG nr 4/2017 opisany został „nowowchodzący” na polski rynek system certyfikacji jakości budynków WELL. W niniejszym – system DGNB (Niemiecki Certyfikat Budownictwa Zrównoważonego), francuski system HQE (Wysoka Jakość Środowiska), polski system Green Building Standard (GBS) oraz niszowa na razie - Procedura Certyfikacji Budynków Pasywnych (PHI).
   

Budujemy, budujemy...

 1. Siedem sążni wody i sześć mułu stóp, czyli sztuka przeżycia w wykopie (część I) - Przemysław Róziewicz
  Autor apeluje, aby z treścią instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) ziemnych zapoznali się wszyscy prowadzący prace na budowie, a w zakresie tzw. prac zabronionych lub „czynności zakazanych do robienia pracownikom” zapoznali się nawet kilkukrotnie, na tyle skutecznie, żeby w sytuacji zagrożenia nie działali bezrefleksyjnie i nie zrobili sobie z wykopu własnego grobu.
   

 2. Są miejsca... - Jarosław Maliński
  (cyt.) „Elastyczność użycia, praca w miejscach trudnodostępnych czy niebezpiecznych, ciągły technologiczny rozwój zarówno samych statków bezzałogowych, osprzętu do nich, jak i oprogramowania do przetwarzania i analizowania danych sprawiają, że drony znajdują coraz szersze zastosowanie.
   

 3. Izolacja natryskowa polimocznikiem - Wojciech Żniński
  W BzG nr 1/2018 zapoznaliśmy się z izolacjami natryskowymi wykonywanymi przy użyciu pianki poliuretanowej, służącymi przede wszystkim do ochrony termicznej i akustycznej różnego typu obiektów. W dzisiejszym przedstawione zostały właściwości i zakres stosowania innej technologii natryskowej polimocznikiem, którą wykorzystuje się przede wszystkim do wykonywania izolacji wodoszczelnych.
   

 4. Glina materiałem budowlanym przeszłości i przyszłości - Anna Kurowicka
  Wznoszenie budowli z gliny znane jest od ponad dziewięciu tysięcy lat. Autorka opisuje zalety, wady i techniki budowania z gliny, zastanawiając się jednocześnie nad możliwością powrotu do korzystania z tego surowca we współczesnym świecie.
   

 5. Laserem po ziemi – Jarosław Maliński
  Autor przybliża nam nowe urządzenie do laserowego skanowania gruntu o skrótowej nazwie LiDAR. Dzięki niemu w lutym br. na terenie rezerwatu biosfery Maya Biosphere Reserve w Gwatemali archeolodzy odkryli około 60.000 pojedynczych kamiennych budowli Majów.
   

Porady techniczne

 1. Norma EXPERT nowe wyzwania (część I) - Kazimierz Stanisław Nowicki

 2. Norma EXPERT nowe wyzwania (część II) - Kazimierz Stanisław Nowicki