INTERCENBUD odpowiedzią na problemy przy wycenie kosztorysów inwestorskich

Od początku istnienia serwisu INTERCENBUD staliśmy na stanowisku iż w naszych publikacjach cenowych powinny pojawiać się m.in. informacje o rzeczywistych stawkach robocizny kosztorysowej, nawet jeśli są one wyższe od stawek publikowanych w pozostałych informatorach, co przez niektóre osoby i środowiska było krytykowane. Tymczasem zmiany zachodzące na rynku budowlanym pokazują, że nasze założenie było słuszne i obecnie jest coraz częściej doceniane przez biorących udział w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Poniżej załączamy fragment z podsumowania IV Letnich Warsztatów dla Kosztorysantów, organizowanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, które odbyły się w połowie czerwca br.:

…Ważnym elementem w dyskusji była odpowiedź na pytanie – jakie stawki roboczogodziny i jakie narzuty możemy stosować w przypadku kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych w kosztorysie inwestorskim w zamówieniach publicznych. Podczas dyskusji z udziałem przedstawicieli wiodących na rynku polskim informatorów cenowych zgodnie stwierdzono, iż uzasadnione, a nawet zalecane jest stosowanie maksymalnych stawek i narzutów publikowanych w informatorach. Pozwoli to zbliżyć szacowanie wartości zamówienia do występujących na rynku ofert, choć na pewno nie rozwiąże to problemu we wszystkich zamówieniach.”

Po wczytaniu się w ww. tekst nasuwa się jeden wniosek tj., że stosując w kosztorysach inwestorskich stawki robocizny zamieszczane w bazie INTERCENBUD otrzymają Państwo rzetelną wycenę, zapewniającą jej realność i bezpieczeństwo finansowe w trakcie ustalania wartości robót budowlanych, dla których będzie organizowany przetarg publiczny.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszego serwisu i skorzystania z „Bazy realnych cen do kosztorysów” INTERCENBUD.