Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Artykuł wstępny - BzG 4/2018

Szanowni Państwo!

Nasi programiści pracują na pełnych obrotach. W ostatnim numerze BzG pisałem o przeglądarce projektów/modeli w technologii BIM. W bieżącej wersji Normy EXPERT pojawił się moduł do wyliczania kosztów cyklu życia obiektu budowlanego „LCC”, a jeśli zajrzycie Państwo do listy zmian, to z pewnością zgodzicie się ze mną, że w Normie dużo się dzieje. A to nie wszystko. Od dłuższego czasu trwają równie intensywne prace nad inną bardzo przydatną dla kosztorysantów aplikacją - Miarą PRO. Do programu wprowadzono szereg postulowanych przez użytkowników zmian ułatwiających przedmiarowanie. Są to m.in.:

- możliwość wyznaczania przebiegu linii z różną wysokością,

- szereg zmian ułatwiających wstawianie danych wymiarowych obiektów do przedmiaru,

- możliwość zmiany szerokości krawędzi obiektów przedmiarowych,

- nowy sposób tworzenia plików CARP.

To tylko część nowości. Wszystkie najciekawsze zmiany wprowadzone w kilku ostatnich wersjach programu opisał pan Kazimierz Stanisław Nowicki w artykule Miara PRO - kolejne rozdanie.

 

A jeśli chodzi o wspomniane wyżej „LCC”, to polecam Państwu lekturę artykułu Kryterium kosztowe oceny ofert, w którym pani Renata Niemczyk omawia możliwość zastosowania kryterium kosztowego kalkulowanego w oparciu o cykl życia obiektu. Warto również zajrzeć do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach.

 

Każdego roku na naszych drogach dochodzi do tysięcy wypadków z udziałem pieszych. Dla poprawy tego stanu rzeczy konieczne stało się stworzenie możliwości bezpiecznego, bezkolizyjnego przekraczania jezdni. Pan Józef Karda przedstawia w artykule Kładka dla pieszych – od pomysłu do ......... realizacji, czy to daleka droga? pomysł na to, jak szybko i tanio można rozwiązać ten problem.

 

Wyjątkowo gorące lato skłoniło naszych autorów do pochylenia się nad problemem odzieży roboczej, ochronnej a nawet... chłodzącej:

- Odzież robocza, czyli co będzie modne w najbliższym sezonie budowlanym, a czego nosić nie wypada - Przemysław Róziewicz,

- O to właśnie ch(ł)odzi - Jarosław Maliński

 

Wakacje, urlopy i upały mamy za sobą i niektórzy już pewnie za nimi tęsknią. Żeby nieco złagodzić jesienną chandrę proponuję Państwu lekturę artykułów:

- Dokąd teraz? - pana Jarosława Malińskiego,

- Zamówienia publiczne w Republice Madagaskaru - pana Dariusza Piasty oraz

- Budownictwo drewniane na Podlasiu - pani Anny Kurowickiej.

 

 

Życzę Państwu miłej lektury
Jarosław Deja