Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych skierowany do uzgodnień

W dniu 24 stycznia 2019 r. został skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych opracowany wspólnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych.

Ikona PDF