Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 3/2019

Kącik Kosztorysanta

 1. Cała naprzód - Kazimierz Stanisław Nowicki
  (cyt.) „W czym zatem tkwi siła NEX'a? Interfejs, itp. "bajery" to dla mnie rzecz wtórna (pewnie naraziłem się programistom), a tym, co mnie osobiście zachęciło do przejścia i "zagłębienia się" w Normę EXPERT, jest Przeglądarka BIM.”
   

 2. Wycena robót budowlanych w zamówieniach publicznych – przykład Hiszpanii - Dariusz Piasta
  Poza opisem sposobu artykuł zawiera również przykład wyceny oferty na roboty budowlane.
   

 3. Przetargi na bieżące remonty dróg - Andrzej Warwas
  (cyt.) „Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składać się musi w szczególności z: – planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania; – przedmiaru robót; – projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.”
   

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na III kwartał 2019 – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie III kwartału 2019 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na III kwartał 2019 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na III kw. 2019 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Wykańczanie ścian wewnętrznych – tynk japoński - Wojciech Żniński
  W artykule został opisany, wciąż niezbyt często stosowany i doceniany na naszym rynku budowlanym, rodzaj wykończenia ścian wewnętrznych - tynk japoński, będący czymś pośrednim pomiędzy tynkiem cienkowarstwowym a tapetą natryskową, oraz z wyceną jego aplikacji.
   

Zamówienia publiczne

 1. Jak wykazać dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego w postępowaniu o zamówienie publiczne - Grzegorz Bednarczyk
  (cyt.) „Udowodnienie zamawiającemu, że wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotu trzeciego w wystarczającym zakresie, jest oczywiście obowiązkiem wykonawcy, który ma przedstawić zamawiającemu stosowne dowody – w szczególności zobowiązanie takiego podmiotu do użyczenia zasobów.”
   

 2. Obowiązek wskazania podwykonawcy w ofercie a zmiana podwykonawcy na etapie realizacji umowy o roboty budowlane - Ewa Wiktorowska
  Zamawiający uzyskuje informację na temat części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom i nazwy tych podwykonawców już z treści ofert wykonawcy. W artykule opisano sytuacje, gdy na etapie realizacji umowy o roboty budowlane dochodzi do zmiany podwykonawcy.
   

 3. Termin gwarancji, jako kryterium oceny ofert - Renata Niemczyk
  Autorka wyjaśnia dlaczego zamawiający upodobali sobie termin gwarancji z wagą 40%, jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
   

 4. Warunek przychodów w postępowaniu o zamówienie publiczne - Grzegorz Bednarczyk
  Autor przedstawia problemy, jakie może mieć zamawiający z oceną wiarygodności ekonomicznej wykonawcy.
   

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Pracownicy etatowi w budownictwie - Renata Niemczyk
  Wpływ zamawiającego na zatrudnianie przez wykonawcę pracowników etatowych.
   

 2. Data wymagalności podatku VAT wg Trybunału Sprawiedliwości UE - Dariusz Piasta
  Omówienie wyroku TSUE wydanego w dniu 2 maja 2019 r. (w sprawie C-224/18 Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów) odnośnie interpretacji przepisów dotyczących daty wymagalności podatku VAT związanego z pracami budowlanymi i budowlano-montażowymi.
   

 3. Nie płacz kiedy odjadę, sercem będę przy drodze, nie płacz kiedy odjadę, zostawię ci tę robotę, czyli słów kilka o tym, co robić, by kontrakt nie zakończył się upadłością - Przemysław Róziewicz
  Artykuł poświęcony jest głównie klauzulom waloryzacyjnym.
   

 4. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część XXVI) - Eliza Biała
  Przykłady obejmują inwestycje handlowe, biurowe, mieszkaniowe, hotelowe i in.
   

Budujemy, budujemy...

 1. Rzymianie - starożytni inżynierowie (część II) - Jarosław Maliński
  W poprzednim odcinku autor opisał Domus Aurea i amfiteatry. Druga część artykułu poświęcona jest drogom rzymskim.
   

 2. Naprawa tarasu - studium przypadku - Maciej Rokiel
  Na przykładzie tarasu, gdzie problemem było zawilgacanie strefy podłogi przy drzwiach wejściowych, autor przedstawia jak należy diagnozować przyczyny uszkodzeń oraz szczegółowo opisuje proces naprawczy stwierdzonych błędów wykonawczych.
   

 3. Jak zdobywano Dziki Zachód... - Jarosław Maliński
  Z artykułu dowiemy się z jakimi problemami borykali się na zachodzie kontynentu północnoamerykańskiego osadnicy w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. I jak na terenach Wielkiej Równiny, krainie bez drzew, kamieni, z roślinnością o charakterze stepowym, udawało się farmerom budować domostwa nadające się do zamieszkania.
   

 4. K’inich Janaab’ Pakal i jego tajemnice - Jerzy Dylewski
  Kolejny artykuł z cyklu: Budowle, potrzebne do dziś i całkiem zbędne, które powstały na rozkaz dyktatorów. Tym razem przeniesiemy się do Meksyku, do kolebki cywilizacji Majów.
   

Porady techniczne

 1. Cała naprzód - Kazimierz Stanisław Nowicki
  (cyt.) „W czym zatem tkwi siła NEX'a? Interfejs, itp. "bajery" to dla mnie rzecz wtórna (pewnie naraziłem się programistom), a tym, co mnie osobiście zachęciło do przejścia i "zagłębienia się" w Normę EXPERT, jest Przeglądarka BIM.”