Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 1/2020

Kącik Kosztorysanta

 1. Kolejne kroki w Normie EXPERT – bumerang (część I) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Przypomnienie podstaw przy tworzeniu kosztorysu w Normie EXPERT z uwzględnieniem nowych funcji w programie.
   

 2. Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 r. – porównanie - Renata Niemczyk
  Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Autorka porównuje ujęcie w tej ustawie z obecnie obowiązującą, zagadnień dotyczących szeroko pojętego obszaru kalkulacji, a w szczególności dot. wartości zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia, rażąco niskiej ceny, kryterium wyboru ofert, waloryzacji wynagrodzenia.
   

 3. Wartość zamówienia publicznego na roboty budowlane a kwota środków, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Andrzej Warwas
  (cyt.) „…za bezsporne należy uznać twierdzenie, że możliwe a w wielu przypadkach konieczne jest ustalenie kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czyli zabezpieczenie w budżecie środków, na poziomie znacznie odbiegającym od kwoty jaką zamawiający ustalił szacując wartość zamówienia.
   

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na I kwartał 2020 - INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie I kwartału 2020 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na I kwartał 2020 - INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na I kw. 2020 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Wykańczanie ścian wewnętrznych – panele 3D (część I) - Wojciech Żniński
  W ubiegłorocznym cyklu dotyczącym wykańczania ścian wewnętrznych poznaliśmy właściwości, sposób aplikacji i ceny farb magnetycznych, tablicowych kredowych, suchościeralnych i luminescencyjnych oraz tynku japońskiego, jak również mas dekoracyjnych do wykonywania tynku strukturalnego imitującego naturalne kamienie - trawertyn i marmur. Teraz przyszedł czas na obłożenie naszych ścian (i sufitów) płytami/ płytkami z efektem trójwymiarowym, tzw. panelami 3D.
   

Zamówienia publiczne

 1. Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 r. – porównanie - Renata Niemczyk
  Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Autorka porównuje ujęcie w tej ustawie z obecnie obowiązującą, zagadnień dotyczących szeroko pojętego obszaru kalkulacji, a w szczególności dot. wartości zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia, rażąco niskiej ceny, kryterium wyboru ofert, waloryzacji wynagrodzenia.
   

 2. Dialog techniczny w zamówieniach publicznych - Ewa Wiktorowska
  Celem dialogu technicznego jest przede wszystkim lepsze przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia i poinformowanie przedsiębiorstw działających na właściwym rynku o planowanym zamówieniu.
   

 3. Ustna komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą - Grzegorz Bednarczyk
  Proponujemy zapoznać się również z artykułem p. Ewy Wiktorowskiej „Dialog techniczny w zamówieniach publicznych”.
   

 4. Informacja banku jako narzędzie badania kondycji wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne - Grzegorz Bednarczyk
  Autor przedstawia korzyści ze stosowania informacji banku potwierdzającej wysokość środków finansowych posiadanych przez wykonawcę (lub jego zdolność kredytową) jako sposobu badania kondycji ekonomicznej i finansowej wykonawców.
   

 5. Zamówienia publiczne w Australii - Dariusz Piasta
  Z dniem 5 maja 2019 r. Australia przystąpiła do Porozumienia o zamówieniach rządowych (GPA), co zapewnia wykonawcom, towarom, robotom budowlanym i usługom z Unii Europejskiej, w tym z Polski, dostęp do australijskiego rynku zamówień publicznych na zasadach określonych w GPA.
   

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Forma wynagrodzenia za roboty budowlane - Heliodor Jerzy Orłowski
  Przedstawienie wad i zalet wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego.
   

 2. Ograniczenia dotyczące podwykonawstwa w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Dariusz Piasta
  Autor dokonał podsumowania stanowiska TSUE dot. możliwości stosowania przez prawo krajowe oraz zamawiających różnego rodzaju ograniczeń w zakresie podwykonawstwa w zamówieniach publicznych.
   

 3. Machinarium, czyli słów kilka o wymogach dotyczących maszyn i urządzeń oraz ich użytkowania na budowie (część II) - Przemysław Róziewicz
  W pierwszej części artykułu opisane zostały uprawnienia kwalifikacyjne pracowników wymagane przy pracach na budowie, w niniejszej – wymogi dotyczące maszyn i urządzeń.
   

Budujemy, budujemy...

 1. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część XXVIII) - Eliza Biała
  Przykłady obejmują inwestycje handlowe, biurowe, mieszkaniowe, hotelowe i in.
   

 2. Docieplanie ścian z ciemną wyprawą elewacyjną (część I) - Maciej Rokiel
  (cyt.) „Jednym z nowszych trendów jest wykorzystywanie ciemnych (czy wręcz niemal czarnych) kolorów do kształtowania wyglądu elewacji. Efekty wizualne mogą być rewelacyjne, jednak zastosowanie takich kolorów generuje znaczną ilość problemów technicznych, które niestety są zupełnie ignorowane zarówno przez architektów jak i przez wykonawców.”
   

 3. W podziemnym kręgu - Jarosław Maliński
  (cyt.) „Niewłaściwe planowanie miejsc wykopów może prowadzić nie tylko do uszkodzenia podziemnych instalacji, ale może też stanowić duże zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Aby uniknąć kolizyjnych sytuacji, wiele firm stosuje przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie ich prowadzenia urządzenia pozwalające na lokalizację potencjalnego zagrożenia. W dostępnej na rynku ofercie lokalizatorów znajdziemy zarówno konstrukcje proste, jak i bardziej skomplikowane… Wszystko zależy od potrzeb.”
   

 4. Lepiej zapobiegać niż... - Jarosław Maliński
  Odpowiednie umiejscowienie taśm ostrzegawczych i znaczników punktowych może ułatwiać lokalizację oraz zabezpieczać elementy sieci (wodno-kanalizacyjnej, gazociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej czy też światłowodowej). Autor omawia ich rodzaje i sposoby stosowania.
   

 5. Budowle, potrzebne do dziś i całkiem zbędne, które powstały na rozkaz dyktatorów „Dobry” Wujek Ho - Jerzy Dylewski
  W kolejnej części cyklu przenosimy się do Wietnamu.
   

Porady techniczne

 1. Kolejne kroki w Normie EXPERT – bumerang (część I) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Przypomnienie podstaw przy tworzeniu kosztorysu w Normie EXPERT z uwzględnieniem nowych funcji w programie.