Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Systematyka ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Jest ona niezmiernie obszerna, ale według zapewnień ustawodawcy, zamieszczonych w uzasadnieniu, jest bardziej czytelna, przyjazna i tematycznie uporządkowana.
Celem ułatwienia korzystania z ustawy i zorientowania się w jej układzie poniżej przedstawiamy spis treści, który pozwoli również na zaznajomienie się w sposób ogólny z założeniami i intencjami ustawodawcy przy tworzeniu przepisów.

 

Spis treści do ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.